Du är här: Start / Stöd & omsorg / Seniorer / Ansökan och Frågor

Ansökan och Frågor

Har du frågor om hur man söker insatser inom vård och omsorg kan du kontakta våra biståndshandläggare på socialkontoret. De hjälper dig som har frågor eller vill ansöka om t.ex hjälp i hemmet, korttids- och växelvård, särskilt boende, dagverksamhet, trygghetslarm, anhörigstöd, m.m.

Behov av stöd och hjälp?

Stöd och hjälp får du oftast först efter ansökan och beslut. Efter inkommen ansökan görs en utredning. Vi ser helst att du gör en skriftlig ansökan, men du kan även göra en ansökan muntligt per telefon,  En utredning görs därefter för att bedöma om du har rätt till insatsen eller ej. Därefter får du ett beslut.

Du kan ansöka om stöd och hjälp med bl.a:   

Oftast gör vi ett hembesök under utredningen där vi tillsammans går igenom vilka behov du har, samt sätter upp mål för hjälpinsatserna. Det vanligaste är att en utredning tar några  veckor, förutom en utredning om plats i särskilt boende  (äldreboende) som oftast tar lite längre tid. Biståndshandläggaren fattar därefter beslut om vilka insatser du får.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Detta behöver du inte ansöka om

Det finns en hel del tjänster du kan få del av utan att ansöka om det, t.ex:

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Agneta Bergman
Sidan uppdaterad den 15 januari 2018

Kontakt

Mottagningsgruppen

Socialkontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 59
Fax: 0430-711 41

Mottagningen har telefontid: måndag-fredag 08.30-12.00 övrig dagtid måndag-fredag hänvisas akuta ärende till kommunens växel, 0430-150 00
eller receptionen på Socialkontoret 0430-265 68.

Dokument