Du är här: Start / Stöd och omsorg / Seniorer / Ansökan och Frågor

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Ansökan och Frågor

Har du frågor om hur man söker insatser inom vård och omsorg kan du kontakta våra biståndshandläggare på socialkontoret. De hjälper dig som har frågor eller vill ansöka om t.ex hjälp i hemmet, korttids- och växelvård, särskilt boende, dagverksamhet, trygghetslarm, anhörigstöd, m.m.

Behov av stöd och hjälp?

Stöd och hjälp får du oftast först efter ansökan och beslut. Efter inkommen ansökan görs en utredning. Vi ser helst att du gör en skriftlig ansökan, men du kan även göra en ansökan muntligt per telefon,  En utredning görs därefter för att bedöma om du har rätt till insatsen eller ej. Därefter får du ett beslut.

Du kan ansöka om stöd och hjälp med bl.a:   

Oftast gör vi ett hembesök under utredningen där vi tillsammans går igenom vilka behov du har, samt sätter upp mål för hjälpinsatserna. Det vanligaste är att en utredning tar några  veckor, förutom en utredning om plats i särskilt boende  (äldreboende) som oftast tar lite längre tid. Biståndshandläggaren fattar därefter beslut om vilka insatser du får.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Detta behöver du inte ansöka om

Det finns en hel del tjänster du kan få del av utan att ansöka om det, t.ex:

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Agneta Bergman
Sidan uppdaterad den 9 mars 2020

Kontakt

Socialkontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: Receptionen 0430-265 68
Fax: 0430-711 41

Även akuta ärende hänvisas till kommunens växel, 0430-150 00
eller receptionen på Socialkontoret 0430-265 68.

Områdesansvarig biståndshandläggare

Bistånd Äldreomsorg

Ring 0430-265 79 för område: Veinge, Trädgårdsstaden, L:a Tjärby, Ysby, Ahla, Skogaby

Ring 0430-265 92 för område: Centrum och Hishult

Ring 0430-265 88 för område: Skottorp, Altona och Skummeslöv

Ring 0430-265 53 för område: Våxtorp, Hasslöv och Ränneslöv

Ring 0430-265 85 för område: Tangon, Mellbystrand och Lingården

Ring 0430-265 89 eller 0430-265 90 för område: Knäred

Ansvariga biståndshandläggare för SIP/vårdplanering på sjukhus. Ring 0430-265 89 eller 0430-265 90

Dokument