JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Seniorer / Ansökan och Frågor

Ansökan och Frågor

Har du frågor om hur man söker insatser inom vård och omsorg kan du kontakta våra biståndshandläggare på socialkontoret. De hjälper dig som har frågor eller vill ansöka om t.ex hjälp i hemmet, korttids- och växelvård, särskilt boende, dagverksamhet, trygghetslarm, anhörigstöd, m.m.

Behov av stöd och hjälp?

Stöd och hjälp får du oftast först efter ansökan och beslut. Efter inkommen ansökan görs en utredning. Vi ser helst att du gör en skriftlig ansökan, men du kan även göra en ansökan muntligt per telefon,  En utredning görs därefter för att bedöma om du har rätt till insatsen eller ej. Därefter får du ett beslut.

Du kan ansöka om stöd och hjälp med bl.a:   

Oftast gör vi ett hembesök under utredningen där vi tillsammans går igenom vilka behov du har, samt sätter upp mål för hjälpinsatserna. Det vanligaste är att en utredning tar några  veckor, förutom en utredning om plats i särskilt boende  (äldreboende) som oftast tar lite längre tid. Biståndshandläggaren fattar därefter beslut om vilka insatser du får.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Detta behöver du inte ansöka om

Det finns en hel del tjänster du kan få del av utan att ansöka om det, t.ex:

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ann-Christin Johansson
Sidan uppdaterad den 21 februari 2022