JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Seniorer / Demensvård

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Demensvård

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som drabbar hjärnans funktion och medför psykiska, sociala och fysiska symptom.

Att få klarhet i varför minnet sviktar, betyder mycket för både den som är sjuk och anhöriga. Det finns ingen bot mot demens, men en intensiv forskning pågår, inte minst i Sverige. Numera finns det möjligheter att med läkemedel lindra symptomen vid Alzheimers sjukdom i tidigt skede. Tidig demensutredning är därför viktig av flera skäl.

Kontakta din vårdenhet vid misstanke om demenssjukdom. Det finns demenssamordnare som du och dina anhöriga kan få stöd och hjälp av.

Demenssamordnare

Vår demenssamordnare, som också är sjuksköterska, är du välkommen att kontakta i olika demensfrågor. Det kan handla om:

  • Råd och information om minnesproblematik
  • Stöd och råd till anhöriga per telefon eller besök i hemmet

Demenssamordnaren har tystnadsplikt.

Kontakt och stöd från demenssamordnare är kostnadsfritt.

Vår demenssamordnare når du enklast via telefon eller e-post. Finns hon inte på plats så kan du tala in ett meddelande och hon ringer upp så snart hon kan.

Dagverksamhet

Ljuspunktens dagverksamhet tar emot personer med biståndsbeslut om dagverksamhet. Verksamheten på Ljuspunkten utförs av Laholms kommun.

För att få fler utförare av dagverksamhet har socialnämnden infört LOV inom dagverksamhet för personer med demenssjukdom och kognitiv funktionsnedsättning.
Det innebär att brukare som har ett beslut från en biståndshandläggare om dagverksamhet har möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna - kommunens hemtjänst eller en privat utförare som har godkänts av kommunen.

För mer information: se verksamhetsbeskrivningarna.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ann-Christin Johansson
Sidan uppdaterad den 3 september 2020