Du är här: Start / Stöd och omsorg / Seniorer / Dödsfall och begravning / Begravningsombud

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Begravningsombud

När Svenska kyrkan och staten skildes åt 2000 inrättades begravningsombud i varje kommun. Ombudet, som utses av länsstyrelsen i respektive län, företräder dig som inte tillhör Svenska kyrkan.

Du kan vända dig till ombudet för att få hjälp med att finna en värdig och passande lokal utan religiösa symboler för begravningsceremonin.

Begravningsombudet kontrollerar också att församlingen eller samfälligheten tar ut rätt begravningsavgift, vilken fastställs av Kammarkollegiet. För medlemmar i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i kyrkoavgiften.

För begravningsavgiften har man rätt till:

  • en gravplats på en begravningsplats
  • gravsättning
  • kremering
  • vissa transporter
  • tillgång till en lokal för begravningsceremonin.

Begravningsavgiften kan skilja mellan församlingarna/samfälligheterna. Ta kontakt med din församling eller med begravningsombudet för närmare information.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Agneta Bergman
Sidan uppdaterad den 15 april 2019

Kontakt

Begravningsombud i Laholms kommun

Bo Fritzson
Mobil: 0709-781968