JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Seniorer / Hemsjukvård

Hemsjukvård

Hemsjukvård är den sjukvård som utförs i ditt hem. Det kan exempelvis vara hjälp med mediciner och träning.  Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt liksom annan vårdpersonal och utför omvårdnads- och sjukvårdsuppgifter enligt läkarordination. Fysioterapeuter, tidigare kallade sjukgymnaster, och arbetsterapeuter finns tillgängliga för rehabilitering och utprovning av hjälpmedel. Vissa uppgifter kan omsorgspersonal utföra under delegering av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Vem kan få hemsjukvård?

Du kan få tillgång till hemsjukvård om du inte själv eller med hjälp kan ta dig till din vårdcentral. Kontakta din vårdcentral vid behov av hemsjukvård.

Om ditt behov av hemsjukvård upphör avslutas du i hemsjukvården och eventuell fortsatt behandling sker på din vårdcentral.

Vad kostar hemsjukvård?

Avgift för hemsjukvård är 397 kr/månad. För enstaka hembesök av kommunsjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut är avgiften 228 kr. Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och bedömning inför bostadsanpassning.

Avgiften ingår i maxtaxan.

Vem kontaktar jag vid sjukdom?

Vid sjukdom kontaktar du i första hand din vårdcentral. Du kan också ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Garanti

En medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för säkerhet och kvalitet i hemsjukvården.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra hemsjukvården och som en del i förbättringsarbetet registrerar utförda hälso– och sjukvårdsuppgifter i olika nationella kvalitetsregister såsom Senior Alert och Palliativa register. Om du inte vill att vi ska registrera dina uppgifter har du rätt att säga nej.

Hemsjukvården följer samma lagstiftning som annan Hälso- och sjukvård och står under tillsyn av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

HSL innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Det finns bestämmelser som klargör ansvarsfördelningen mellan landstingen och kommunerna.  HSL är ingen rättighetslag, det innebär att det inte finns möjlighet att i domstol pröva rätten till viss behandling.

Målsättningen är att ge god hälsa och god vård på lika villkor för alla. HSL innehåller flera bestämmelser som rör vårdens kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Lagen innehåller också bestämmelser om att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling.

Patientskador

Du som har drabbats av en patientskada inom hemsjukvården i Laholms Kommun har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag. För att läsa mer om detta och hur du anmäler se vidare under dokument härintill.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ann-Christin Johansson
Sidan uppdaterad den 8 mars 2023