JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Seniorer / Hjälp i hemmet / Trygghetskamera

Trygghetskamera

Tillsyn på natten via en Trygghetskamera

Att få ostörd nattsömn ger förutsättningar för en mer utvilad morgondag och en bättre vardag. Personliga nattbesök av hemtjänsten kan innebära att man väcks, vilket kan medföra sämre nattsömn, ökad oro och större risk för fall.

Hur får jag en trygghetskamera?

Om du känner att du har behov av tillsyn på natten så ansöker du om "hjälp i hemmet" hos en biståndshandläggare.

Biståndshandläggaren utreder ditt behov av nattillsyn och kan göra bedömningen att tillsynen skall ske via en trygghetskamera.

För ansökan ta kontakt med medborgarservice, biståndshandläggare, eller ansök på blanketten härintill.

Hur fungerar en trygghetskamera?

Genom trygghetskameran utförs en eller flera korta tillsyner, cirka 30 sekunder, på förbestämda tider utifrån dina behov. Via trygghetskameran kan trygghetscentralens personal se om du ligger och sover tryggt i din säng eller om någonting har hänt. Om du inte är synlig under tillsynen görs en ny tillsyn inom 10 minuter. Är du forfarande inte synlig i trygghetskameran vid andra tillsyns försöket så skickas hemtjänstpersonal hem till dig.

Vid installation av trygghetskameran byts ditt nuvarande låsvred på insidan av din entrèdörr ut till ett batteridrivet låsvred. Du använder din vanliga nyckel när du låser upp.

Hemtjänsten och vårdpersonalen använder sig av en digital nyckel som finns i  personalens arbetsmobiltelefon. Den digitala nyckeln är bara för personal och är personlig.Tekniken gör att personal måste stå i omedelbar närhet av din dörr för att kunna öppna den. På utsidan av dörren syns ingen förändring. 

Frågor

Har du frågor om trygghetskameran eller det batteridrivna låsvredet, kontakta kommunens larmgrupp.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ann-Christin Johansson
Sidan uppdaterad den 9 mars 2023