Du är här: Start / Stöd och omsorg / Seniorer / Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

De flesta av oss mår bra men det finns perioder i livet när man mår psykiskt dåligt och kan behöva söka hjälp och stöd för att komma vidare.

Vilket stöd kan jag få?

Om du har behov av stöd i det vardagliga livet, det kan exempelvis gälla boendestöd, hemtjänst, psykiatrisk rehabilitering, så kan du ansöka om detta hos socialtjänsten.

Hur får jag del av det?

Du kan ta kontakt med socialtjänsten för frågor och ansökan om insatser.

Vad kostar det?

Boendestöd och psykiatrisk rehabilitering är kostnadsfritt, för hemtjänst utgår avgift.

Vad finns det mer för hjälp att få?

Du kan också ta kontakt med en vårdcentral. Om det behövs kan läkaren där skriva en remiss till en psykiater eller en psykolog.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Agneta Bergman
Sidan uppdaterad den 1 april 2019

Kontakt

Mottagningen Barn-unga, Vuxna

Mottagningen Socialkontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 59
Fax: 0430-711 41

Akuta ärenden under kontorstid tas om hand via mottaget direkt på telefon:       0430-265 59.

Akuta tider utanför kontorstid hänvisas till socialjour i Halland

Länkar