Du är här: Start / Stöd & omsorg / Seniorer / Socialtjänsten

Socialtjänsten

Socialtjänsten ansvarar för att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialnämnden är den kommunala nämnd som huvudsakligen har ansvaret för socialtjänsten.

Socialtjänstlagen (2001:453), förkortas SoL, utgör grunden för socialtjänstens verksamhet. SoL reglerar att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Undantaget är asylsökande med flera. För dessa finns särskilda bestämmelser.

Inom socialtjänsten finns också en Kvalitets- och utvecklingsenhet.

Socialtjänsten är organiserad i 4 processdelar inom myndighetsutövning och verkställighet.

Socialkontoret

Den del som arbetar med myndighetsutövning (utredning, behovsbedömning och biståndsbeslut) är Socialkontoret.  Socialkontoret beställer utförandet av de insatser de beviljar av socialtjänstens verkställighet  och av andra privata utförare.

Verkställigheten

Verkställigheten är den del inom socialtjänsten som verkställer biståndsbesluten inom hemtjänst, äldreboende, stöd och omsorg till personer med funktionshinder, stöd och behandling, personlig assistans samt hälso- och sjukvård.

Verkställigheten är uppdelat i följande avdelningar:  

  • Barn & Unga
  • Vuxen och Prevention
  • Senior/Äldre
  • Funktionshinder och Kommunens Hälso- och sjukvård

Verkställigheten utför de beställningar som kommer från Socialkontoret.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Agneta Bergman
Sidan uppdaterad den 9 maj 2019

Kontakt

Socialnämnden

Socialnämnden
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Socialchef

Christel Sundberg
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 40
Mobil: 072-856 15 80
Fax: 0430-153 06
Humlegången 6
312 80 Laholm

Avdelningschef för Myndighetsutövning och Verkställighet, Barn och Unga

Charlotta Magnusson
Växel: 0430-150 00
Mobil: 0790-77 81 12
Humlegången 6
312 80 Laholm

Tf Avdelningschef Myndighetsutövning - Vuxen, Senior, LSS. Tf Avdelningschef Verkställighet - Vuxen, Prevention

Anja Möller
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 80
Mobil: 070-235 30 53
Humlegången 6
312 80 Laholm

Avdelningschef för Verkställighet Senior/Äldre

Kristina Isaksson
Växel: 0430-150 00
Mobil: 076-780 90 84
Humlegången 6
312 80 Laholm

Avdelningschef Funktionshinder och kommunal Hälso- och sjukvård

Kerstin Öhrn Eriksson
Växel: 0430-150 00
Mobil: 079-078 23 99
Humlegången 6
312 80 Laholm

Avdelningschef Kvalitet- och utveckling

Marie Elm-Ågren
Växel: 0430-150 00
Mobil: 079-078 23 99
Humlegången 6
312 80 Laholm

Länkar