Du är här: Start / Stöd och omsorg / Seniorer / Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamhet

Vi erbjuder genom vår uppsökande verksamhet samtal, tillsammans med hälsokonsulent, om hur du kan öka din hälsa och ditt välbefinnande.
Erbjudandet skickas ut till alla som fyller 72, 79  och 85 år.
Seniorträffar erbjuds till dig som fyller 72 år.

Du som är över 65 år och önskar ett hälsofrämjande samtal är välkommen att höra av dig till äldrelotsen.

Samtalet kan ske per telefon, genom besök i ditt hem eller att du besöker oss. Vi träffas på det sätt som känns bäst för dig.

Samtalet utgår från en modell "Annas och Lars hälsa". Modellen är framtagen tillsammans med Region Halland och de sex halländska kommunerna.

Hälsokonsulent

Du är välkommen att kontakta hälsokonsulent via vår äldrelots om du vill ha information och stöd

  • om på vilket sätt du kan bibehålla eller förbättra dina förmågor
  • kring funderingar om din framtida livssituation
  • hur ditt boende kan se ut i framtiden
  • vilka tekniska lösningar som finns för att kunna behålla din självständighet,
  • hur ditt hem kan bli säkrare
  • fallförebyggande åtgärder
  • trygghet
  • om du vill ha tips om olika aktiviteter du kan delta i
  • om du vill veta vart du kan vända dig i olika frågor som rör äldre.

Vad kostar det?

Kontakten är kostnadsfri.

Garanti

Vi för ingen journal och har tystnadsplikt.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Agneta Bergman
Sidan uppdaterad den 21 augusti 2019

Kontakt

Äldrelots

Äldrelots
Direkt: 0430-266 80

Telefontid: Vardagar kl 09.00-12.00

Länkar