Du är här: Start / Stöd & omsorg / Tillfällig vistelse

Tillfällig vistelse

Vid tillfällig vistelse i Laholms kommun ansvarar bosättningskommunen för planerade insatser enligt SoL, HSL och LSS.

Följande gäller:

Beställning "Tillfällig vistelse" görs av bosättningskommunen och ska vara enligt Laholms kommuns beställningsblankett om tillfällig vistelse. Beställningen inklusive alla bilagor skickas via faxmeddelande till:

Myndighetskontoret,
Laholms kommun
Fax: 0430-174 11.

Två veckor

Komplett ifylld beställningsblankett ska vara Laholms kommun tillhanda senast två veckor före vistelsens påbörjan. Beställningsunderlag som inte är komplett ifyllt, eller där bilagor saknas, återsänds till bosättningskommunen för komplettering.

Kompletteringen/beställningen ska vara Laholms kommun tillhanda senast två veckor före vistelsen påbörjan. Ändringar i beställningen ska kompletteras skriftligt.
Förlängning av den tillfälliga vistelsen ska göras på ny beställningsblankett med två  veckors varsel.

Följande ska bifogas:

  • Aktuell utredning, bedömning och beslut
  • Senaste genomförandeplanen
  • Vid eventuell egenvård bifogas giltig egenvårdsbedömning

Insatser i vistelsekommunen kan behöva anpassas till omgivningen och miljön där insatserna ska utföras, både närmiljön och bostadsförhållanden kan påverka behovet av stöd- och hjälpinsatser.

Trygghetslarm installeras av vistelsekommunen och behöver inte tas med från bosättningskommunen. Trygghetslarmet kommer att installeras/avinstalleras vid början respektive slutet av vistelsen. Detta gäller även om den enskilde vistas periodvis i Laholms kommun.

Om den enskilde har behov av insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), så ska det fyllas i sammanlagd beställd tid på denna blankett. Beställningen samt överrapportering av eventuella HSL-insatser ska också ha inkommit två veckor innan vistelsen påbörjas.

Ta med hjälpmedel

Används hjälpmedel i den ordinarie bostaden ska dessa medtas och vara anpassade till bostaden på den tillfälliga vistelseadressen. Om behov finns av hjälpmedel så som vårdsäng, lyft och mobil hygienstol ska en beställning göras av hemkommunens förskrivare till Laholms kommun.

En miljöbedömning görs då av bostaden för att säkerställa att hemtjänsten kan utföra beställda insatser. Brukaren kan inte få individuellt förskrivna hjälpmedel via Laholms kommun.

Vid behov av tillfälligt lån av hjälpmedel på vistelseorten, kontakta Hjälpmedelscentrum Halmstad. www.regionhalland.se/hmc. Tel: 010-476 19 30

Fakturering av insatserna kommer att ske till bosättningskommunen efter avslutad vistelse i enlighet med bosättningskommunens avgiftstaxa.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 28 februari 2019

Dokument