Sök Kontakt

Parkeringsplatser och laddplatser

I vår karttjänst kan du se våra parkeringar och laddplatser.

Laholms kommun välkomnar privata aktörer

Nu kan privata aktörer ansöka om samarbets- och nyttjanderättsavtal för etablering av laddstationer på kommunal mark.

Lämpliga platser

Det finns flera tänkbara platser för nya laddare i Laholms kommun.

Kartan visar de platser kommunen anser lämpliga för etablering Länk till annan webbplats.

Befintliga laddplatser

Idag har kommunen två laddplatser som är nedlagda i avvaktan på privat aktör som kan driva dessa vidare. Ersättningen och hur dessa ska avyttras är ännu inte fastställt. Mer information kommer så fort den finns tillgänglig.

Parkeringsplatsen vid Hökafältet - två laddpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsplatsen vid Stora Strandvägen 1 - två laddpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödjande information

Laddinfrastrukturstrategi Pdf, 61.6 kB.

Bilaga 1 - Exempel på samarbetsavtal mellan Lahoms kommun och aktör Pdf, 145.1 kB.

Bilaga 2 - Exempel på nyttjanderättsavtal mellan Laholms kommun och aktör Pdf, 213.6 kB.

Bilaga 3 - Förslag på beräkning av driftersättning för åtgärder vid laddplatsen Pdf, 131.7 kB.

Bilaga 4 - Anvisning för utformning Pdf, 106 kB.

Bilaga 5 - Flödesschema arbetsgång Pdf, 51.6 kB.

Bilaga 6 - Checklista för handläggare vid bedömning Pdf, 230.7 kB.

Ansökan

Ansökan öppnar 1 augusti 2024.

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

  1. Skicka in en skriftlig ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden.
    Om flera aktörer önskar etablera sig på en plats där det endast är möjligt med en aktör, kommer den som först inkommit med sin ansökan att prioriteras.
  2. En handläggare tar emot ansökan och gör en utredning för att säkerställa lämplighet av plats. Utredningen är baserad på bland annat detaljplan, växtplanteringar, elskåp och markförutsättningar.
  3. Handläggaren tar sedan kontakt med aktören för att gå igenom resultatet till samtliga avtal att teckna.
  4. När båda parter är nöjda går ärendet via Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen för godkännande.
  5. Avtal tecknas och anläggning av laddstation kan påbörjas.
  6. Handläggningskostnad faktureras.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan