Sök Kontakt

Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet att röra sig fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.

Friheten att vandra

Går du på t ex Hallandsleden är det viktigt att ha i åtanke att du rör dig över annans mark. Det är ett tusental markägare som generöst ställer sin mark till förfogande för vandring. Stäng grindar efter dig och korsa inte någon annans tomt. Passera inte över skogsplanteringar och odlingar samt observera att Allemansrätten är begränsad i naturreservat och nationalparker. I förlängningen bidrar Allemansrätten till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa.

Övernattning i det fria

Efter en lång vandring är det dags att vila. Du kanske vill övernatta i tält och undrar var du får lov att slå läger. Det är normalt tillåtet att sätta upp ditt tält i naturen och att stanna en natt. Det är inte ok att använda trädgårdar och annan slags hustomt för övernattning.

Göra upp eld

När du väl har gjort dig hemmastadd kan det vara mysigt med en eld. Du får tända en eld i naturen såvida det inte råder eldningsförbud. Särskilt på sommaren när det är torrt kan eldningsförbud råda. Kom ihåg att du är ansvarig för elden och kan bli skadeståndsskyldig för brandskador. Nyttja färdigställda grillplatser eller minska spridningsrisken genom att bygga en tillfällig eldplats på lämpligt underlag. Släck alltid en eld eller glöd med vatten, och plocka bort egenbyggda eldstäder innan du lämnar platsen.

Fiske längs leden

Det är gott med nyfångad fisk på en vandring. Men det är inte fritt fiske överallt. Rör du dig vid havet är det vanligtvis tillåtet att fiska med handredskap. Till alla andra fiskevatten i Halland behöver du fiskekort.

Plocka bär och virke

Det går bra att plocka bär, vilda blommor, örter, svamp och kottar. Växande träd eller delar av dem får inte tas, vilket inkluderar ris, grenar, bark, löv, bast, ollon, nötter och kåda. Det innebär att du inte får hugga ner träd för att få ved eller byggnadsmaterial till kojan.

Skräp och kvarlämningar

Vår civilisation producerar skräp och detta också ute på vandring. Sämst känns det när du kommer till en vacker plats i naturen som någon annan har skräpat ner. Tänk på det när du rör dig ute och plocka med dina egna sopor. Då behöver ingen bli besviken och inga djur komma till skada. Vid våra lägerplatser finns oftast soptunnor.

Vandra med hund

Hunden är ett underbart sällskap när du är ute och går. Men tänk på att dina medvandrare kan vara rädda för lösspringande hundar. De vilda djuren stressas dessutom av hundar. Visa därför hänsyn och koppla din hund. I naturreservat och nationalparker ska hunden alltid gå i koppel. Mellan 1 mars och 20 augusti är det lagstiftat koppeltvång i hela Sverige. Respektera markägarna och betesdjuren när du vandrar i betesmark, här bör alltid hunden vara kopplad.

Vandring i grupp

Hallandsleden är fantastisk och självklart vill du vara ute tillsammans med familj och vänner. Tänk på att Allemansrätten möjliggör för den enskilde individen att röra sig fritt över annans mark. Är ni ute i grupp är det extra viktigt att visa hänsyn. Tältning i större grupper kräver alltid markägarens medgivande. Håll en låg ljudnivå så att framtida vandrare är lika välkomna som ni!

Den gyllene regeln

Tänk dig att du bor i Halland och äger ett stycke mark. Du är stolt över Hallands vackra landskap och tycker att det är självklart att många ska få komma ut och vandra. Därför ger du också medgivande till kommunen att låta Hallandsleden passera över dina ägor. Men en dag hittar du skräp i dina hagar. Någon har också sparkat ner markeringar på flera håll och glömt att stänga boskapsgrinden. Det känns jättetrist. För att kunna erbjuda en attraktiv vandringsled behöver vi lämna platserna i samma goda skick som vi fick njuta av dem.

Cykling och ridning på leden

Efter många dagars vandring har fötterna blivit ömma och sinnet längtar efter omväxling. Du kanske vill testa på cykling eller ridning i naturen. Hallandsleden är en vandringsled och markägare upplåter sin mark till ändamålet vandring. Vi rekommenderar därför inte cykling och ridning på Hallandsleden och hänvisar till leder speciellt framtagna för cykling eller ridning. Det är aldrig tillåtet att köra motorfordon i terrängen.

En bra tumregel är "Inte störa - inte förstöra!"

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan