Sök Kontakt

Havsbad

Ungdomar på stranden

Välkommen till 12 kilometer underbar sandstrand!

Badsäsongen pågår mellan 1 maj och 15 september och då håller vi rent och ser till att det finns information om säkerhet och service på våra badplatser.

Från den 31 maj 2024 är motorfordonstrafik inte längre tillåten på stranden.

Badsäsong

Badsäsongen är mellan den 1 maj och 15 september. Under denna tid får hundar endast vistas på stranden mellan klockan 18.00 och 8.00. Vid hundbadet vid Kattvägen får hundarna vara med hela dygnet även under badsäsong.

Utanför badsäsongen underhåller vi inte stränderna och vi tar även upp de flesta stegar och bryggor. Då är det tillåtet att gå med din hund och att rida på stranden. Dock är det inte tillåtet att gå i sanddynorna med dina djur.

Kommunal skötsel

Vid huvudentréerna Birger Pers väg, Kolonivägen och Stora Strandvägen har vi en daglig skötsel och tillsyn. Här har vi alltså en högre standard än på de övriga delarna av stranden.

Våra badplatser

Birger Pers väg – huvudentré med informationstavla

 • Parkeringsmöjligheter
 • Strandvärdar under högsäsong (sjukvårdsmaterial och hjärtstartare)
 • Beachvolleynät
 • Toaletter, handikapptoaletter och duschar
 • Omklädningshytter
 • Gångavstånd till restauranger

Kolonivägen – huvudentré med informationstavla

 • Badräcke
 • Badrullstol finns att låna. Ring turistbyrån som kontaktar strandvärdarna som sköter utlåningen. Även Fritidsbanken har en badrullstol som kan bokas antingen via mejl eller telefon
 • Toaletter och handikapptoaletter

Turistbyrån

laholm@fritidsbanken.se

Fritidsbanken

Stora strandvägen – huvudentré med informationstavla

 • Svårt med parkeringsmöjligheter
 • Badbrygga som är tillgänglighetsanpassad med ramp och badplattform
 • Strandvärdar under högsäsong (sjukvårdsmaterial och hjärtstartare)
 • Gångavstånd till restauranger och affär
 • Toaletter och handikapptoaletter

Allarpsvägen

 • Sanddynsreservat (naturreservat) – här samlar vi inte in tång och alger som görs på övriga stranden. Gäller även Hökafältet
 • Toaletter, handikapptoalett och duschar

Kattvägen

 • Hundbad – Hundar ska vara kopplade och du ska alltid plocka upp efter din hund

Ejdervägen

 • Handikapptoalett
 • Vattenskoter och vattenskidor – avgränsat område i vattnet söder om Ejdervägens nedfart, där får du åka mellan 1 juni och 15 september klockan 9.00–19.00.

Toalettbyggnader

Det finns 18 toalettbyggnader längst kusten.
Totalt finns det 71 toaletter, varav 10 är handikapptoaletter.

Handikapptoaletter hittar du på:

 • Stora Strandvägen vid lekplatsen
 • Stora Strandvägen vid pumpstationen, ny med automatisk dörröppnare
 • Ejdervägen
 • Sjöfågelvägen
 • Mellbyvägen
 • Cervins väg
 • Allarp, ny med tryckknapp
 • Kolonivägen, ny med automatisk dörröppnare
 • Birger Pers väg, ny med automatisk dörröppnare
 • Hökafältet

Toalettbyggnader öppna året runt

 • Hökafältet
 • Birger Pers väg
 • Kolonivägen

Avfallshantering

Längs kusten finns det 12 källsorteringsstationer. Dessa är till för våra strandgäster. Uppstår det avfall hemma i villan/fritidshuset så slängs avfallet i fastighetens flerfackskärl.

Kustenkartan

Ta hjälp av kartan för att hitta toaletter, parkeringar, källsorteringsstationer och mycket mer.

Kustenkartan Länk till annan webbplats.

Badvattenkontroll

Fem gånger per säsong tar vi prover på badvattenkvaliteten.

Längs med kusten tar vi prover vid Birger Pers väg, Ejdervägen och Fiskaregatan.
Resultaten från de prover vi tar i havsbaden sätts upp på informationstavlor vid Birger Pers väg, Kolonivägen och Stora strandvägen. Du kan även se resultaten hos Havs- och vattenmyndigheten.

Resultat badvattenprover för Laholm Länk till annan webbplats.

Strandvärdarna

Strandvärdarna är elever som läser första eller andra året på risk- och säkerhetsprofilen på Osbecksgymnasiet. De är aktiva på stranden mellan veckorna 26–32. Vid sämre väder kan de ha andra förebyggande uppgifter i kommunen.
Ungdomarna har utbildning och utrustning från räddningstjänsten för att kunna göra en första insats vid en olyckshändelse.

Hund på stranden

Vid Kattvägen får du bada med din hund när som på dygnet.
Från 1 maj till 15 september är hundar tillåtna på övriga delar av stranden mellan klockan 18.00 och 8.00. Hunden ska alltid hållas kopplad.

Camping

Det är inte tillåtet att övernatta på stranden med tält, husbil eller husvagn. Camping är enbart tillåten på de campingplatser som finns i området.

Räddningsvägar och räddningstjänstens tillgänglighet

Det finns tre utpekade räddningsvägar ned till stranden. Det är Mellbystrands Camping, Birger Pers väg och Cervins väg.

Av nedfarterna till stranden använder Räddningstjänsten Mellbyvägen, Kolonivägen, Ejdervägen, Vallbergavägen, Berndtssons väg, Skogspromenaden, Stora Strandvägen samt Fiskaregatan. Vid dessa kommer det finnas en bom som kan öppnas av Räddningstjänsten.
Övriga nedfarter är stängda med med stenar eller andra fasta hinder.

Kommunen kommer se över möjligheten att införa parkeringsförbud på de sträckor som är kritiska. Vi kommer ha parkeringsvakter som ronderar vid kusten under sommaren för att säkerställa att parkeringsreglerna efterlevs. I yttersta nödfall kan kommunen fatta beslut om fordonsflyttning.

Parkeringar och vägar

Vi hänvisar besökare till de befintliga parkeringsplatser som finns i kustområdet och de gator som tillåter parkering. Kommunen arbetar för att ta fram fler parkeringsplatser, men det är komplex fråga som tar lång tid att lösa

Under sommaren 2024 kommer strandvärdarna få ett utökat uppdrag att ha översyn över trafiksituationen för att kunna säkerställa räddningstjänstens tillgänglighet och framkomlighet.

Räddningstjänsten kommer att genomföra ”genomkörningar” när de har möjlighet.

Sök parkeringar i Kustenkartan Länk till annan webbplats.

Resa till stranden

Kommunen uppmanar att du som har möjlighet cyklar eller tar kollektivtrafik för att besöka kusten. Hallandstrafikens busslinje 225 går varje timme från Laholm och längs hela kusten. Du kan välja busshållplatserna Birger Pers väg, Kolonivägen, Stora Strandvägen med flera som ligger cirka 300–400 meter från sanddynorna.

Hallandstrafikens reseplanerare Länk till annan webbplats.

Terrängkörning

Från och med den 1 juni 2024 är stranden i juridisk mening att betraktas som terräng. Det betyder att terrängkörningslagen gäller på stranden.

Terrängkörningslagen och befintliga domar medför att:

 • Laholms kommuns fordon för renhållning, tånginsamling, strandvärdarnas och upphandlade leverantörers fordon och annan service och underhåll samt räddningstjänstens och andra blåljusfordon för framföras på stranden utan dispens eller undantag.
 • Alla andra som behöver/vill framföra motorfordon på stranden behöver söka dispens. Dispenser söker du hos Länsstyrelsen. Ansökan har en handläggningstid på cirka 6 månader. Dispensen skall i grunden sökas för specifika tillfällen med en specifik bil och en specifik förare.
 • Det är polisen som utövar tillsyn över terrängkörningslagen så det är upp till polisen att lagföra de som tar sig förbi hinder för att köra på stranden efter 1 juni 2024. Det är alltså inte Laholms kommun som utövar den tillsynen.

Ansökan om dispens från terrängkörningsförbudet hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Beviljade dispenser från Terrängkörningslagen

Länsstyrelsen har beviljat följande dispenser:

 • Dispens till Laholms kommun för att anlägga en handikapparkering i anslutning till Stora Strandvägen. Innan parkeringen kan anläggas måste bygglov beviljas och en överenskommelse med markägaren träffas.
 • Dispens till Laholms kommun för båtiläggningsplats vid Stora Strandvägen på fastigheten Skummeslöv S:15 mellan 1 juni och 15 september.
  Villkor för dispensen:
  1. Körning ska ske i enlighet med vad som angivits i ansökan och
  endast inom det område som anges på kartan.
  2. Körning ska ske på ett sådant sätt att skador och störningar på
  växt- och djurliv undviks i största möjliga utsträckning.
  3. Eventuella markskador ska återställas efter transporterna.
  4. Inga motorfordon får parkeras på stranden under den tid som båten
  är i vattnet. Fordonet med tillhörande trailer ska parkeras på annan
  plats.
  5. Dispensbeslutet ska medföras vid färd och kunna visas upp för
  polisen på begäran.
  Kopia på beslut med karta att visa upp vid båtiläggning Pdf, 3 MB.
 • Dispens för Mellbystrandsföreningens 4 tillfällen att köra ner på stranden med en traktor med släp och en följebil för att kunna anordna evenemanget Allsång i på stranden.
 • Dispens för transporter till strandservering vid Stora Strandvägen för Restaurang Wai.
 • Dispens för transporter till strandservering vid Birger Pers väg för Chill Out.

Frågor och svar om motorfordon på stranden

Ja, från och med 1 juni har Mark- och miljööverdomstolen gjort tydligt att biltrafik är förbjuden på stranden.

Mark- och miljööverdomstolen är den högsta beslutande instansen och de har gjort den slutliga bedömningen i frågan. Deras beslut går därför inte att överklaga.

Nej, beslutet från Mark- och miljööverdomstolen kan inte ändras.

Nej, Mark- och miljööverdomstolens beslut går inte att överklaga.

Beslutet är skrivet så att markägarna ska sätta upp bommar på sina fastigheter för att hindra att motorfordon kör ner på stranden.

Enligt miljöbalken kan krav ställas på en markägare att göra saker för att inte påverka miljön.

Beslutet är fattat utifrån miljölagstiftningen och risken för påverkan på stranden. Länsstyrelsen och domstolarna har gjort bedömning att motortrafik och parkering på stranden är en miljöfarlig verksamhet som riskera att skada strandmiljön. De har då gjort bedömningen att den inte ska tillåtas.

Du får cykla på stranden även efter 1 juni.

Enligt terrängkörningslagen, terrängkörningsförordningen och naturvårdsverkets riktlinjer så framgår det att gränsen för ett motordrivet fordon går vid 250 watt motor. Det betyder att elcyklar med motor kraftigare än så är förbjudna medan övriga cyklar med svagare motor inte räknas som motorfordon.

Hästar omfattas inte heller av domen men är endast tillåtna på stranden mellan 16 september och 30 april enligt lokala ordningsföreskrifter.

Markägarna är ansvariga för att sätta upp någon form av hinder för att förhindra att personer kör ner på stranden. Låsbara bommar eller pollare ska finnas på de vägar som räddningstjänsten behöver tillgång till (Mellbyvägen, Kolonivägen, Ejdervägen, Vallbergavägen, Berndtssons väg, Skogspromenaden, Stora Strandvägen samt Fiskaregatan). Vid övriga nedfarter kan det i stället vara stenar, stockar eller andra fasta avgränsningar.

Kommunen jobbar på att sätta upp trafikskyltar så det blir tydligt vilka vägar som är återvändsgränder och vilka som har vändplats eller ej.

Nej, Mark- och miljööverdomstolens domslut är tydligt, det krävs fysiska hinder. De ska vara öppningsbara på de åtta vägar som räddningstjänsten behöver access till. På de övriga åtta vägarna är det upp till markägaren att besluta själv hur hindren ser ut.

Markägarna ansvarar för att bekosta den lösning de väljer att sätta upp.

Markägarna ansvarar för installationerna på sin mark.

Om bommar saknas eller lämnas öppna så kommer miljöenheten som är tillsynsmyndighet att utföra tillsyn på bommarna. I första hand kommer en dialog ske med markägarna och i andra hand kommer det utfärdas ett föreläggande att sätta upp bommar i enlighet med domen och lagstiftning. I tredje hand kommer ett föreläggande med vite att ske om inte lagstiftningen följs.

Det är markägaren som avgör vem som har tillgång till nycklar. Nycklarna skall vara av den typ som räddningstjänsten godkänner för att kunna ha snabb access till stranden.

Den här typen av lås är godkända

Räddningstjänsten har nycklar till de hinder som sätts upp på vägar som de behöver. Felparkerade fordon som blockerar vägen för räddningstjänsten kommer att bötfällas, bogseras och, i händelse av akut insats, flyttas med de resurser som krävs.

Kommunala servicefordon är enligt domen och terrängkörningslagen undantagna från förbudet när de är i tjänst. De har med andra ord tillåtelse att köra på stranden när det krävs för att sköta den. Det gäller även kommunalt upphandlade servicebolag så som de som städar toaletterna.

Kommunen ser över möjligheterna för handikapparkering i närheten av stranden, vid Stora strandvägen. Undantag är beviljat av Länsstyrelsen, men vi väntar på bygglov innan vi kan börja att anlägga parkeringen.
Du kan även söka dispens enligt terrängkörningslagen hos Länsstyrelsen för att få köra med bil på stranden om du har behov som till exempel olika funktionsvariationer.

Kontakta länsstyrelsen för mer information Länk till annan webbplats.

Laholms kommun har fått dispens för båtiläggningsplats vid Stora Strandvägen på fastigheten Skummeslöv S:15 mellan 1 juni och 15 september.
Villkor för dispensen:
1. Körning ska ske i enlighet med vad som angivits i ansökan och
endast inom det område som anges på kartan.
2. Körning ska ske på ett sådant sätt att skador och störningar på
växt- och djurliv undviks i största möjliga utsträckning.
3. Eventuella markskador ska återställas efter transporterna.
4. Inga motorfordon får parkeras på stranden under den tid som båten är i vattnet. Fordonet med tillhörande trailer ska parkeras på annan plats.
5. Dispensbeslutet ska medföras vid färd och kunna visas upp för
polisen på begäran.
Kopia på beslut med karta att visa upp vid båtiläggning Pdf, 3 MB.

De hänvisas till befintliga parkeringsplatser som finns i kustområdet och de gator som tillåter parkering.

Varje näringsidkare måste söka dispens enligt terrängkörningslagen hos Länsstyrelsen för sin verksamhet. Laholms kommuns näringslivsenhet arbetar tillsammans med de näringsidkare som bedriver verksamhet på stranden för att hjälpa dem med ansökan. Men det är Länsstyrelsen som avgör vilka dispenser som kommer att medges.

Ja, det kommer ske utökad parkeringsbevakning. Men det innebär inte att det kommer att övervakas varje dag utan det vanliga ansvaret för varje bilförare gäller på samma sätt som i andra situationer.

I målet konstaterade domstolen att kommunala skyltar om trafikanter på stranden togs bort den 20 juni och den åtalade var på stranden den 5 augusti med bil och han var inte ensam med bil där. Man konstaterade att platsen vid tidpunkten allmänt användes för motortrafik – det vill säga att kommunen eller markägarna inte hindrat trafik – och att när det ser ut så kan man inte nå upp till de beviskrav som finns för att döma någon för brott. Därför blev den åtalade inte dömd. Från och med den 1 juni kommer situationen att vara annorlunda eftersom markägarna har ett föreläggande att fysiskt förhindra en bilist utan dispens att köra på stranden.

Kitesurfing, vindsurfing och Stand up paddle board (SUP)

All form av surfing är tillåten längs med kusten under eget ansvar. Ta stor hänsyn till badgäster, djur- och fågelliv så håll tryggt avstånd. Känner du dig osäker på kitesurfing finns det kiteskolor att kontakta.

Utanför Hökafältet och Lagans mynning häckar fåglarna fram till mitten av juli, så visa extra hänsyn där.

Tänk på att när det är frånlandsvind bör du vara försiktig så att vindarna inte tar dig långt ifrån land.

Tånghantering

Från juni till augusti rensas tång på stranden.

Frågor och svar om tånghantering

Det gör vi för att göra det trevligare för dig att bada, så att du kanske slipper tång i vattenbrynet när du ska bada.

Rensningen av tång sker enligt en prioriteringsordning.
Prio 1 är rensning vid de tre huvudentréerna Birger Pers väg (norr) Kolonivägen och Stora Strandvägen (söder). Rensning sker en gång per vecka. Prio 2 är sträckorna mellan huvudentreérna med begränsad hantering. Vid stränderna i naturreservaten rensar vi inte tång eller alger.

I naturreservaten ska naturen bevaras och därför får tången vara kvar på de stränderna. Den naturliga gången är att tången förs in mot land och oftast åker den tillbaka till havet igen efter en tid.

Renhållning, skräpplockning på stranden och toalettstädning prioriteras före tånghantering.

Ja, högarna ligger kvar på stranden under sommaren och återförs till strandkanten under hösten. Den naturliga gången är att tången förs in mot land med strömmarna i havet och oftast åker den tillbaka till havet igen efter en tid.

Om tången läggs i sanddynerna eller högt upp i dynområdet ger det en gödslingseffekt som bidrar till att invasiva arter som vresros och andra icke önskvärda, kvävegynnande arter såsom mollor och skräppor får fäste i dynorna.

Vresros är en invasiv växt som inte får gynnas enligt EU-direktiv. Vresros växer snabbt och tar över stora områden och tränger undan den naturliga växtligheten med blommande örter och dyngräs. Vresros är taggig och ogenomtränglig vilket även gör det svårt att gå och vistas i området.

Sanddynerna och fördynerna är känsliga för skador och det är viktigt att de bevaras och kan bli större för att ge skydd vid stormar. Transporter och maskiner kan lätt skada befintliga dyner och försvåra för nya att bildas. Tånghögarna läggs därför utanför fördynen. Här ställs även soptunnorna för att de ska kunna tömmas utan att personalen kör i fördynen.

Ibland är tången så blöt att den är ohanterlig. Tången måste då få torka några dagar innan vi kan flytta på den.

Vi har undersökt flera olika alternativ för hur tången kan hanteras. Tidigare lades tången på deponi men det är inte längre tillåtet. Det är inte heller tillåtet att köra bort tången från stranden för att sedan köra tillbaka det till hösten. För att föra bort tången från stranden behövs ett syfte, tex att använda den som jordförbättring på åkermark.

Om det finns någon lantbrukare som vill använda tången på sina marker är det fullt möjligt men kommunen har i dagsläget inget avtal med någon lantbrukare. Innan tången kan användas som gödning på åkermark ska den provtas för att ta reda på om den passar att sprida på åkermark. Tången kan ibland innehålla höga kadmiumhalter.

Vi har även utrett möjligheten att behandla tången som trädgårdsavfall för att kunna lägga på Ahla återvinningscentral där de tillverkar kompost. Men det är inte möjligt eftersom vi inte har tillstånd att lämna så stora mängder på Ahla.

Tidigare försök har gjorts med att använda tången för att göra biogas men det har kommit med för alldeles för mycket sand. En nackdel med att ta bort tång/alger från stranden är att mycket sand följer med. Sanden behövs för att kunna bygga upp nya och större sanddyner.

Ofta sker detta när det är varmt i vattnet och har regnat mycket. Då rinner mycket näringsämnen ut i havet via våra vattendrag och dräneringar. Näringen kommer till största del från jordbruk, skogsbruk, transporter och punktkällor såsom reningsverk, industrier, enskilda avlopp, dagvattenrör mm.

Kväve är det näringsämnet som leder till övergödning i havet. Finns det mycket kväve i havet leder det till en ökad produktion av växtplankton och fintrådiga alger. Sommartid kan detta överskott av kväve, leda till massförökning av växtplankton, det vill säga algblomning.

Att lägga tillbaka tången till hösten innebär en viss näringstillförsel men samtidigt är tången en del av det ekologiska kretsloppet. Insatser mot övergödning görs genom andra åtgärder såsom att minska utsläppen av kväve från jordbruk och genom att rena avloppsvattnet.

Laholms kommun är öppna för att arbeta med tången som en resurs och bevakar utvecklingen kring tånghantering.

Genom att minska mängden näringsämnen som kommer ut i våra vattendrag och i havet. Arbeta för att minska kväveutsläppen från jordbruket, skogsbruk, punktkällor såsom reningsverk, industrier, avlopp, dagvattenrör mm samt från transporter. Kommunen arbetar långsiktigt med att trygga och förbättra miljön genom tillsyn och planering bland annat.

I tången lever små insekter och kryp som tångflugor och tångloppor. De har en viktig ekologisk funktion då de är mat till fåglar. I tången och algerna i vattenbrynet finns det gott om räkor, märlor och musslor som också hamnar i vadarfåglarnas magar.

På stranden samlas tång från havet olika djup. Grönslick, rödalger och brunalger blandas med växtdelar av ålgräs. Grönslick är en vanlig art som vi ser här i Laholmsbukten. Den flyter runt i vattnet och kan föröka sig i stora mängder på kort tid. Ålgräsängar ger skydd och mat åt en mängd fiskar.

Laholmsbukten är en bukt i Kattegatt som har problem med övergödning. Det är många mänskliga faktorer som påverkar, inte bara lokalt och regionalt utan även globalt. Även om övergödningssituationen i kustvattnet har förbättrats minskar fortfarande syrgashalten i bottenvattnet. Laholmsbukten förbättras alltmer men uppnår ännu inte god ekologiskstatus i EU:s klassning enligt ramdirektivet för vatten. Badvattenkvaliteten bedöms dock oftast som god.

Felanmälan

Ladda ner appen Felanmälan Laholms kommun till din smarta mobiltelefon via App Store om du har en Iphone eller Google Play om du har en Android-telefon.
Med appen kan du skicka in din felanmälan på plats, skicka med bilder och att ange din exakta plats med ett klick.

Du kan också fylla i formuläret i e-tjänsten.


E-tjänst för synpunkter och felanmälan Länk till annan webbplats.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan