Sök Kontakt


Parker och grönområden

Stadsparken

Vi är en grön kommun med 4 parker och många andra fina grönområden runt omkring i kommunen.

Våra parker

Stadsparken ligger i centrala Laholm och skapades mellan 2007 och 2012, men fanns redan 1908 då med namnet Tivoliparken. Här kan du vandra längs med djungelbäcken, savannområder och i woodlandet. Parken fick priset Årets park 2013.

  • Lekplatser
  • Toaletter (tillänglighetsanpassad)
  • Grillplats
  • Parkering för både bil och buss
  • Stora delar är tillgängliga för rullstol och rullator
  • Boulbana
  • Café
  • Ebbaredsstugan och hembygdsmuseum

Ebbaredsstugan (hembygd.se) Länk till annan webbplats.

Beskrivning av parkens olika platser Pdf, 494.7 kB.

Växter i Stadsparken Pdf, 8.9 MB.

I stadsdelen Gamleby ligger en liten park som fått sitt namn av apotekaren Egon Hansson som brukade odla nyttoväxter där. Efter att han skänkte lunden till oss har vi utrustat den med sittplatser och lekredskap som skapats av konstnären Anders Ölund.

Glänningeområdet är ett välbesökt grön- och fritidsområde med en 2,5 km lång slinga och sjöar. Går du norrut mot Hans Ols sjö hittar du också en boulebana och lekplats.

Området har stor betydelse för den biologiska mångfalden med olika naturtyper som blandskog, våtmark och sumpsjöar.

Vid Västkustvägen i Skummeslövsstrand skapade vi 2022 en fruktlund runt dammen, med fruktträd, bärbuskar, jordgubbar och hasselnötter. Alla som vill får plocka, men för att få bäst resultat, var lite försiktig under de första åren så att de kan växa till sig.

Skötsel

Med allt fler invånare ökar trycket på våra grönytor. Därför ställs det också högre krav för att stärka den biologiska mångfalden och att ge dig gröna oaser för promenader, avkoppling och rekreation. Därför tog vi år 2023 fram en skötselplan på hur våra offentliga miljöer förbättras.

Skötselplan Pdf, 21.6 MB.

Minskad gräsklippning är bättre för våra flygande insekter

De senaste 30 åren har nästan 80% av Europas flygande insekter försvunnit, därför har vi börjat låta gräset växa på delar av våra grönytor. Så bidrar vi till Sveriges miljömål "ett rikt växt- och djurliv". Fröna från ängarna ger dessutom fåglarna mat på hösten.

Vi behöver omvärdera vad vi tycker är fint och rätt skötsel. Vissa ytor behöver vara kortklippta och andra kommer vi låta vara fina ängar.

På vår skötselkarta kan du se hur olika områden kommer att klippas.

Minskad gräsklippning ökar den biologiska mångfalden Pdf, 3.1 MB.

Skötselkarta Länk till annan webbplats.

Långgräs

Slaghackas 1 till 4 gånger per år, det är insekternas boplats.

Bruksgräs

Klipps 12 gånger per år. Gräsytor för aktiviteter och vistelse och med arter som till exempel tusensköna, fibbla, maskrosor, och veronika.

Prydnadsgräs

Klipps 24 gånger per år, mindre ytor med högt prydnadsvärde och används för vistelse och lek.

Våräng

Klipps 7 till 10 gånger mellan juni och november, det är en blomsterrik gräsmatta som är planterad med vårlökar, därför ska första klippningen ske senare på våren. Den har ett extra estetiskt och ekologiskt värde under lökblomning.

Ängsgräs

Klipps en gång om året kontinuerligt under flera år, klippmaterialet ska alltid tas bort. Ytan har ett långsiktigt mål att gynna blomning och höja ekologiska värden, som bidrar till den estetiska värden.

Grovt gräs och örtvegetation

Omfattar ytor som består av ett gräs och örtvegetation som klipps mindre än en gång om året. Oftast är det ett bryn som former en övergång mellan skog och öppen mark. Det är en viktig värdefull miljö till flora och fauna.

Fastighetsägare

Gränsar din fastighet mot kommunal mark som inte klipps men du vill ha det kort där, så behöver du klippa det själv.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: