JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Anläggningar och sporthallar / Idrotts- och motionsanläggningar / Uthyrningsprinciper

Uthyrningsprinciper

Prioritetsordning och uthyrningsprinciper i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Nedanstående prioritetsordning ska ses som en riktlinje och hjälp vid tidsfördelning i idrottslokalerna. Många olika faktorer måste vägas in och tidsfördelningen ska i möjligaste mån ske i samverkan med de föreningar som har verksamhet i idrottslokalen. Kultur- och utvecklingsnämndens fritidsenhet ska eftersträva kompromisser och lösningar för att så många föreningar som möjligt tilldelas tid för sin fritidsverksamhet. 

Prioritetsordning                                                                                                            

 • Idrottsföreningar med sin huvudsakliga verksamhet förlagd inomhus som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.
 • Idrottsföreningar med sin huvudsakliga verksamhet förlagd inomhus som bedriver vuxenverksamhet.
  - Seniorlag räknas till vuxenverksamhet.
  - Tennis för seniorer hänvisas till tid efter 20.00 på vardagar.
  - Förening som bedriver tennis men inte deltar i seriespel räknas till gruppen korpförening.
 • Idrottsförening med sin huvudsakliga verksamhet förlagd utomhus som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.
  - Fotboll och friidrott räknas till denna kategori.
 • Korpförbund.
  - Korpförbunds verksamhet hänvisas till tid efter 20.00 på vardagar.
 • Idrottsföreningar med sin huvudsakliga verksamhet förlagd utomhus som bedriver vuxenverksamhet.
 • Övriga ideella föreningar, privatpersoner, företag, intresseföreningar.
 • Utomkommunal verksamhet.

 Uthyrningsprinciper

 • Inomhuslokaler hyrs i första hand ut till RF- (Riksidrottsförbundet) anslutna idrottsföreningar som har en naturlig inomhusverksamhet.
 • Verksamheter som har krav på fullstora idrottshallar har företräde före annan verksamhet.
 • A-tider vid fördelning = måndag-torsdag 17.00-21.00 och fredag 17.00-19.00. B-tider vid fördelning = övriga tider.
  Förening kan inte enbart erhålla A-tider utan måste också räkna med en rimlig del B-tider.
  Rimligheten i fördelningen avgörs av kommunen.
 • Vid fördelning av tider eftersträvas rättvisa mellan män och kvinnor och olika idrotter.
 • Föreningens geografiska läge skall beaktas i så stor utsträckning som möjligt.
 • Ungdomsmatcher, klubbmästerskap eller motsvarande skall i huvudsak genomföras inom ramen för föreningens tilldelade träningstider.
 • Större arrangemang som tävling, match och liknande fredag-söndag bryter all träningstid.
 • Förening som vill ändra på sökt start- eller slutdatum har två veckors uppsägningstid. Avbokning av arrangemang och enstaka tider ska ske senast en vecka innan aktuell dag, annars debiteras full hyreskostnad.
 • Tider som bokas innan terminsstart och som sen avbokas när säsongen börjar, debiteras för bokad tid terminen ut. Detta gäller även tider som bokats av förening eller annan och som inte används. Sådana tider kan tilldelas annan sökande.
 • Bokningsansökan för enbart hösttermin kommer i prioriteringsordning efter samtliga som sökt både höst- och vårtermin.
 • Bokningsansökan för enbart vårterminen fördelas i början av november bland de tider som då finns lediga i kommunens idrottshallar och gymnastiksalar. Detta innebär att tider redan fördelats enligt prioritetsordning till samtliga som ansökt om tid för både höst- och vårtermin. Besked om tilldelad tid för vårtermin ska vara utskickad senast den 15 november.
 • Bokningar understigande 10 veckor kan bokas tidigast en månad före startdatum.
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Marita Grahn
Sidan uppdaterad den 5 januari 2018