JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Besöksmål / Hasslövsområdet

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Den interaktiva kartan fungerar inte utan Javascript

Hasslövsområdet

Området på Hallandsås med dess slingrande vägar upplevs bäst från cykel. Väljer du att ta bilen - kör sakta, stanna ofta och njut av stämningen. Hör naturen andas och minnena mumla ur tystnaden.

1. Skottorps slott och våtmarker

Skottorps säteri har kunglig glans. I maj 1680 rustades det till fest på slottet. Karl XI lyckades pricka in en bröllopsdag mellan sina krigiska bestyr. Gråkappan hade valt gemål från andra sidan Sundet - den danska prinsessan Ulrika Eleonora. En annan känd person har sitt namn knutet till denna sköna plats på sydhallandsslätten. Peter von Möller var en framsynt man, vars revolutionerande brukningsmetoder betytt mycket för jordbruksnäringen. Slottsmiljön går i empirestil med inspiration från antikens Rom och det forna Egypten. Omkring slottet har ett stort antal våtmarker skapats, tillhåll för änder, gäss och svanar. Doppingar häckar i dammarna. Slottet är i dag en privatbostad. 

2. Dömestorps strövområde

Dömestorps strövområde på Hallandsås bjuder på flera lättvandrade promenadstigar. Du går på historisk mark med mängder av spår från forntiden. Väljer du att följa ”Asklövets” fyra kilometer, passerar du hålvägar, en domarring och Lassahusstenen - ett stort block med hällristning i form av ett skepp. De fridlysta och numrerade bokarna vid Rödhög ingår i ett forskningsprojekt. Odlingsterrasser och röjningsrösen nära Allgustorp minner om bondens mödor. Vid utsiktsplatser kan du skåda ut över det moderna jordbrukslandskapet och räkna vindkraftverk på Laholmsslätten.

Slingrande grusväg på Hallandsåsen

3. Hasslövs kyrkomiljö

Hasslövsprästen Pehr Osbeck (1723-1805) var inte bara teolog utan också naturvetare – en av Linnés lärjungar. Hans beskrivningar av växt- och djurlivet i södra Halland är i dag viktiga dokument för att förstå landskapets utveckling. Inte långt från Osbecks grav och som en naturens hyllning till den gamle botanisten växer intill kyrkväggen den sällsynta skuggnävan.

Delar av Hasslövs kyrka är från 1200-talet. Den smäckra tornspiran dateras dock till 1708 och sägs ha ritats av slottsarkitekten Nicodemus Tessin d.y.

4. Hasslövs hembygdsgård

De flesta hembygdsföreningar har kulturminnesgårdar att vårda. I Hasslöv har man åt eftervärlden räddat en lanthandelsmiljö från förra sekelskiftet, en bod med kvardröjande dofter av kryddor och konfekt, sill och såpa.

5. Lugnarohögen

Utgrävningen av Lugnarohögen gjordes 1926. För att bevara lämningen åt eftervärlden göts ett valv över skeppssättningen. Den underjordiska gången till graven börjar i en 1800-talsbyggnad, Mor Johannas stuga. I huset finns ett museum, som berättar om fynden och den aktuella epoken. Den nordiska bronsåldern inföll 1 800–500 f.Kr.

Lugnarohögen öppnade den 27 juni 2020 efter en omfattande renovering. Graven kommer att hålla öppet 27 juni–16 augusti 2020 med följande öppettider: tisdag-söndag kl. 12–16. Entréavgift: 20 kr. För mer information kontakta Laholms turistbyrå, tfn 0430-154 50.

6. Brante källa

Byalaget i Hasslöv har ordnat en fikaplats för den som behöver justera blodsockerhalten. Av den gamla utedansbanan finns endast små rester, men dröj gärna kvar en stund och dröm dig bort. Kanske kan du med fantasins hjälp höra klingande flickskratt, sprittande toner och smällandet av raska klackar.

Eftersom inga provtagningar sker finns inga garantier för att vattnet är tjänligt. Vattnet kan alltså inte klassas som dricksvatten.

7. Eske källa

Det ser ut som om bottnen kokar i Eske källa. Den ligger som ett hemligt, grönglimmande öga på en öppen plats inne i skogen. Här handlar det om en artesisk källa, en sådan där vattnet trycks upp genom underliggande jordlager. 

Eftersom inga provtagningar sker finns inga garantier för att vattnet är tjänligt. Vattnet kan alltså inte klassas som dricksvatten.

8. Baramossa stenkel

StenkelenMärkliga fenomen har ofta sin naturliga förklaring, men Baramossa stenkel gömmer en gåta. Den största av stenhällens urgröpningar påminner om en jättegryta från istiden. I denna kittel finns alltid vatten – även under den hetaste torrsommar – trots att hällen ligger högre än omgivande terräng. Enligt folktron kan man nå framgång genom att offra mynt i detta mystiska vatten. Pröva med en peng!

9. Ekereds naturreservat

Som guldslantar, strödda ur en givmild hand, lyser de gula smörbollarna i Ekereds naturreservat De utgör en rest från den stora slåtteräng, som en gång bredde ut sig över flera hektar. Frikostigast blommar de i juni. Litet senare kan man i fuktängen hitta gökblomster och den sällsynta orkidén kärrknipprot.

10. Snapphanegrytan

Hallandsås erbjöd många utmärkta gömställen för 1600-talets strövskaror, som inte bara slogs för att säkra dansk överhöghet utan stundom ägnade sig åt överfall på förbipasserande. Enligt folk i bygden sägs friskyttar ha legat på lur vid Snapphanegrytan, en sänka i bokskogen med en sju meter hög klippa på västra sidan.

11. Kolugnar

Resterna av en kolugnNutida vandrare behöver dock inte frukta bakhåll, när de går Kolugnsvägen från Snapphanegrytan. Vid vägs ände finns rester från träkolstillverkning. Produktionen pågick under andra världskriget, då kol krävdes för bilarnas gengasdrift.

12. Högalteknall

Här vid Högalteknall är Halland som högst – 226.03 meter över havet. Tyvärr får inte dina utländska gäster bestiga denna punkt, eftersom den ligger inom militärt skyddsområde.

13. Åstarpe mosse

God fotbeklädnad rekommenderas för vandraren, som väljer ”Mossvägen” mot öster nedanför Högalteknall. Den leder nämligen till verklig stövelterräng. Åstarpe mosse bjuder på våtmarker av skilda slag – allt från välvda mossar till kärr med gungfly. Men allt är inte blött. Det finns torrare marker mellan mossflaken. Blandningen av natur skapar förutsättningar för stor-skogsfåglar som orre, tjäder, nattskärra och bivråk.

14. Klinta hallar

I sluttningarna vid Klinta hallar växer bokarna höga, medan de på klippavsatserna är låga, krattartade och senvuxna. Skogsbönderna har inte brytt sig om att plockhugga, vilket gynnat lavar, mossor och insekter. Skogsduva, mindre flugsnappare och dubbeltrast fyller på listan över sällsynta arter. För den, som inte bryr sig om rariteter, erbjuder reser-vatet ändå spännande vandringar. Vid fallna träd kan man finna sina egna rastställen och pusta ut med kaffemuggen i handen.

15. Vindrarpsdalen

VindrarpsdalenStensåns dalgång vid Vindrarp för tankarna till det sydskånska backlandskapet. Intrycket förstärks ibland av att en röd glada kommer glidande i dansande flykt. Denna vackra rovfågel är betydligt vanligare söderut men har här sitt starkaste fäste i Halland.