JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Besöksmål / Hishultsområdet

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Den interaktiva kartan fungerar inte utan Javascript

Hishultsområdet

Konsthallen har satt Hishult på kulturkartan. Men här finns dessutom ett gammalt slöjdkunnande som förtjänar uppmärksamhet och uppskattning. Korgar och kvastar, baljor och byttor - det är också kultur. Och en gång var denna trakt centrum för sydhalländsk järnhantering.

1. Sjöboholm

Sjöboholms ruin

På en udde i Oxhultssjön ligger resterna av sätesgården Sjöboholm med rötter i medeltiden. På 1400-talet och större delen av 1500-talet var den huvudgård för Itzholte län, dåtidens danska Bergslagen med rika tillgångar på myr- och sjömalm. Dess gräns sammanföll med området för den sydhalländska järnframställningen. Mängder med slagghögar i hishultsbygden talar sitt tydliga språk. På väg till ett möte med Gustav II Adolf lär Christian IV ha övernattat på Sjöboholm. Den skånska adelsdamen Gertrud Grip köpte gården 1647 och firade här två år senare sitt bröllop med Göran Galle. Hon hade tidigare varit gift med en av den tiden kändisar, skalden och ”sol-och våraren” Lars Wivallius. Omkring 1840 övergavs gården, och nu finns bara ruinerna kvar på två holmar med varsin vallgrav mot landsidan. Platsen vårdas väl, och här är det lätt att hitta lämpliga ställen att breda ut fikafilten. På andra sidan landsvägen leder en rödmarkerad stig till en mäktigt bred fägata, som användes när kreaturen skulle ut till sina betesmarker.

2. Sliprännor

På en sten intill Smedjeån finns ett litet stenblock med några skåror. En liten blå skylt står vid vägen, och en välklippt gräsgång leder dig rätt. Enligt traditionen lär folk i forntid ha slipat yxor och andra redskap i rännorna.

3. Bron över Smedjeån

Den 1870 anlagda bron över Smedjeån har stenvalv i tre spann och utgör ett bra exempel på dåtidens välutvecklade teknik. Intill gamla bron har Hishults byalag iordningställt en gemytlig rastplats.

4. Hishults kyrka

Kyrkan i Hishult är byggd 1902 i nyromansk stil och upp-förd på platsen för ett 1200-talstempel. Den omgivande kyrkogården gjorde det inte möjligt att rent planmässigt bygga på konventionellt sätt. Den ligger i därför i nord-sydlig riktning, medan öst-väst är det normala. En del intressanta inventarier finns: krucifix från 1400-talet, altaruppsats från 1708 och predikstol i bygdebarock från 1769, utförd av Johan Ullberg. Från kyrkans torn hörs en psalm från ett klockspel lördagar kl 12 och övriga dagar kl 18.

5. Hishults konsthall och gästgivaregårdar

Konstverk i Hishult konsthallHishults konsthall har av somliga kallats Lilla Louisiana både på grund av sin arkitektur (öppna ytor, frikostigt med ljus och material i trä, glas och stål) och för sina kvalitetspräglade utställningar och andra evenemang. Anläggningen öppnades 1994 och drivs av entusiasten Kjell Åke Gustafson. I trädgården håller han på att bygga upp en skulpturpark. Blir man hungrig efter det rika kulturutbudet, går det bra att fika i caféet eller intaga en måltid i den gamla gästgivaregården, sammanbyggd med konsthallen. Det lilla skogsbygdssamhället håller sig inte bara med en gästgivaregård. Ett skrytsamt stenkast österut finns i forna Folkets hus Nya gästgivaregården – känd för sina smörgåsbord.

6. "Byttor, baljor och stegar"

Laholmskonstnären Karl-Gustaf Jönsson har gjort många konstverk för offentliga miljöer. På torget utanför banken i Hishult står hans lilla bronsskulptur "Byttor, baljor och stegar", som symboliserar socknens långa tradition med resehandel och tillverkning av diverse slöjdalster: korgar, kvastar och laggkärl.

7. Gammelgården

Gammelgården är ”Hishults Skansen” med återuppförda byggnader från andra socknar. Ryggåsstugan från 1730-talet kommer från Eskilstorp i Östra Karup och uthusbyggnaderna från Brånalt i Knäred. Anläggningen är ett verk av Gösta Hanson, en hantverkskunnig man som drevs av glödande vilja och idealism. I ett av häbbaren har hembygdsföreningen inrett en vävstuga.

8. Vasavägen

Vägen mot Skånes Fagerhult är en skönhetsupplevelse, där den slingrar sig fram genom skogar och odlingslandskap. Bäst upplevs den från tvåhjuling. Färdas du med bil - ha känslig fot på gaspedalen! Du hinner fram dit du ska! Namnets ursprung är oklart. Kanske kommer det av att man vid anläggandet använt risbuntar (vasar) som underlag i sankmarker. Gustav Vasa har i varje fall aldrig färdats i dessa trakter.

9. Ingvarsbygget

Vacker vy från IngvarsbyggetNaturreservatet Ingvarsbygget har en säregen charm. Den lilla gården med sin enkla ladugård har byggts med knappa resurser och med material från platsen. Hilbert Karlsson var den siste brukaren. Liksom under hans tid betas både skogen och det gamla odlingslandskapet av nötkreatur. Bostadshuset med tillhörande trädgård är privat, men man kan ströva runt i reservatet eller gå den markerade vandringsstigen som är knappt en kilometer lång. Vägen in till reservatet är smal men farbar, om man kör sakta.

10. Store sjö

I Storesjö strålar tre landskap samman: Skåne, Småland och Halland. Slättsjön med många vassruggar erbjuder häckningsmöjligheter för änder, gäss och svanar. Här finns till exempel sångsvan - en fågel som vi förknippar med de norrländska myrarna men som börjat etablera sig i södra Sverige.

11. Ryggehall

Gamla gränsen genom ryggehallEtt flyttblock är en stor sten, som inlandsisen transporterat och sedan släppt av på sin rörelse mot sydväst. Ryggehall var länge ett viktig gränsmärke mellan Danmark och Sverige. Gränsen gick rakt genom den kluvna stenen.

12. Holmana gårdsmejeri

I detta lilla mejeri förädlas lokalt producerad mjölk från getter och kor. Gårdens ostar (bland annat Boels Blå) säljs på marknader runt omkring och i Laholm.