JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Besöksmål / Kustområdet
Den interaktiva kartan fungerar inte utan Javascript

Kustområdet

I semestertider söker sig stora skaror mot den sydhalländska kusten med dess långgrunda stränder, mjukt böljande dyner och härliga badvatten. 

1. Sandstranden

Sol och bad på Sveriges längsta sandstrand

Laholm har Sveriges största badbalja. Den 12 kilometer långa sandstranden sträcker sig från Lagans mynning i norr till Båstad i söder. Badvattnet håller hög kvalitet.

Innan turismen sköt fart, hade strandregionen ingen status. Den var mest bebodd av fattiga fiskare och fungerade som betesmark. För bönderna värderades den endast för tångens skull. Denna behövdes som gödning på åkrarna. Efter stormar var det nästan kappkörning till stranden för tångtäkt. I början av 1900-talet växte badkulturen fram. Ångbåt gick på Lagan tur och retur Åmot, och bussarna rullade enligt tät tidtabell. Så småningom tog bilarna över med dithörande uppställningsproblem. Den tillåtna parkeringen på delar av sandstranden har varit ett mångårigt debattämne.

2. Lagaoset

Vy över lagaosetVid Lagaoset (ordet ”os” står för mynning) rinner ån ut i ett dynlandskap. Havsströmmarna gör att utloppet sakta flyttar sig norrut. Det bildas strandsporrar som är spännande att gå ut på. Platsen är populär bland sportfiskarna, som där kan landa lax och havsöring. Fiskekort krävs förstås. Bad avrådes. Från toppen av den höga sanddynen vid utloppets norra sida har man härlig utsikt över Laholmsbukten och Bjärehalvön. I skönhetsupplevelser överträffas inte mycket av en afton vid Lagaoset, när solen sjunker i havet och målar himmel och vatten i guld.

3. Tjärby sanddynsreservat

Resultatet av sandflykten – böndernas gissel in på 1800-talet – kan studeras i Tjärbyreservatet. Större delen består av höga tallskogsklädda sanddyner, som ligger litet kors och tvärs. Det beror på att man försökte binda sanden med hjälp av trästaket, och dynerna formades efter hur dessa var placerade. Tallarna planterades i början av 1900-talet.

4. Hökafältet

Norr om Mellbystrand erbjuder Hökafältets naturreservat härliga vandringar genom tallskog och på sandstränder. Den blå slingan är Hallands första helt handikappanpassade strövstig. Längst i norr finns fuktiga strandängar med rikt fågelliv, bland annat gulärla och häger. Fram till 1500-talet växte frodig ekskog innanför dynerna, men under dansk tid föll träden för yxan. Flottan behövde virke för sina skeppsbyggen. Kreatur släpptes för att beta på de avskogade markerna. Sanden blottades och svepte in över land. Stormarna ställde till med stora problem för bönderna i Mellby. De överlät Hökafältet till kronan mot löfte att flygsanden stoppades. Det planterades gräs i klitterna och träd på hedarna. J.A. Mellström, kronojägare i Hallands revir 1878–1916, är en märkesman i detta sammanhang.

5. Strandhotellet i Mellbystrand

Strandhotellet Mellbystrand - vald till hallands vackraste hus 2001

Den 1 juli 1926 utbröt en våldsam brand i Mellbystrand. Strandstugan, ett ställe som betytt mycket för turistnäringen, ödelades av eld. Men som Fågel Fenix reste sig ur askan en ännu pampigare anläggning. Till säsongen påföljande år var Strandhotellet klart för invigning. Som en symbol för ortens utveckling ligger nu hotellet mitt bland bebyggelsen, ett pampigt träkomplex med snickarglädje, spröjsade fönster och pelare med svarvade figurer. Byggnaden kan ståta med titeln ”Hallands vackraste hus” – något den blev vald till under Arkitekturåret 2001.

6. Kung Ises hög

Vem var Kung Ise? Hans namn förlorar sig i historiens skuggor, men ett pampigt vilorum har personen fått, denna traktens dynamiska hövding. Gravhögen på Köpingelandet är 34 meter i diameter och 4,5 meter hög. Delar av ett svärd, möjligen en gravgåva, har hittats på platsen, och intill står en rest sten från järnåldern. Köpingebönderna lär en gång ha försökt gräva sig in i högen för att göra en linbasta, men den döde hövdingen stoppade dem genom att framkalla en skrämmande synvilla. Hemgårdarna verkade stå i brand. Högen omnämns redan i en inventering 1668 och kallas då Jis höje, där en kämpe vid namn Jise skall vara begravd.

7. Olanders kulle

Enligt muntlig tradition var Olander en skönhetsdyrkande småbrukare i Nyby. Ättehögen intill gården lät han pryda med buskar och blomster, och hans odlarmöda fick god lön. Under planteringsarbetena lär han ha funnit guld- och silvermynt i sådan omfattning, att han blev den förmögnaste mannen i Laholm. Denna hans flit må dock inte inspirera till nutida skattjakt. Utgrävningar skall handhas av arkeologiskt kunnigt folk. Detta var inte den enda högen i området – enligt gamla kartor fanns här tidigare ytterligare ett tiotal kullar.

8. Tobakslada

Åtskilliga importprodukter var svåra att få tag på under andra världskriget. Tobaken tillhörde ransoneringsvarorna. Detta inspirerade några bönder på Laholmsslätten att försöka sig på odling i relativt stor skala. Klimatet var emellertid inte gynnsamt. Produktionen fick snart fimpas. Utanför Laholm finns fortfarande en byggnad, som på sin tid användes för torkning av tobak.

9. Skummeslövs norra sanddynsreservat

Sanddynsreservatet i norra Skummeslöv är ett spännande strövområde. Norr om Vallbergavägen finns en massa små kullar - rester från sanddyner som nu är beväxta med knotiga tallar. Söder om vägen är träden grövre. Vintern 1999-2000 var det fest för fågelskådarna. Då hade reservatet en långväga gäst – en lappuggla.

10. Vallberga café

Cafékulturen har haft gott fäste i Laholm. Inte bara i staden utan också i nästan alla tätorter runt omkring fanns det sådana serveringar. De flesta har försvunnit. Men i Vallberga finns konditoriet kvar. Där är det hembakat som gäller från tidig morgon.

11. Skummeslövs södra sanddynsreservat

Vy från södra sandynsreservatetDet är inte utan att man får associationer till en norrländsk tallskog, när man traskar omkring i det lilla naturreservatet i södra Skummeslöv. Närmast havet växer buskig bergtall, som ursprungligen kommer från Tyskland. Längre in reser sig de svenska tallarna högre och ståtligare. Allra längst i öster blandas de med lövträd, främst björk.

12. Skottorps stengods

I keramikverkstaden i Skottorp formas funktionella och vackra bruksföremål, bland annat den välkända Hallandsgrytan och flambränt stengods. Butiken fungerar även som ”öppet hus” med möjligheter att pröva på egen tillverkning och till och med hyra en drejarstuga.

13. Skummeslövs kyrka

Skummeslöv kyrkaSkummeslövs kyrka är en av Hallands äldsta – kanske ända från 1100-talet. Det tillbyggda tornet är brett och försett med många stabiliserande ankarjärn.
När kyrkan restaurerades 1991–1992 hittades rester av kalkmålningar, till exempel delar av en tronstol och ett rött kors i en ring – ett konsekationskors vilket påstås ha målats vid invigningen på medeltiden. Från samma tid är också två Mariabilder av trä. I mittgångens västra del finns dopfuntens originalfundament markerat. I vapenhuset hänger en skeppsklocka från ett brittiskt örlogsskepp, som strandade utanför Skummeslöv 1760. Kyrkan är öppen dagligen, året runt.