JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Besöksmål / Ränneslöv-Ysbyområdet

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Den interaktiva kartan fungerar inte utan Javascript

Ränneslöv-Ysbyområdet

Härliga Hjörnered var en gång en tårarnas trakt. En hel by dränktes genom ett dammbygge. Men tiden läker alla såren. Dagens människor gläds åt underbara utsikter över väldiga vattenvidder, där kanoter glider fram. Långt nere i djupet vilar sorgerna över det förflutna.

1. Långdösen i Lejeby

Långdösen i Lejeby är sydhallands äldsta fornminne. Den är även känd under namnet Jättegraven och skulle med tanke på sin sträckning mycket väl ha kunnat rymma en sådan storvuxen sagofigur. I verkligheten är stenarna baxade på plats för över 4000 år sedan för att bilda gravplats för någon stenåldershöjdare. Tyvärr har dösen blivit starkt påverkad av tidens tand. Diket på hitsidan graven är säkert en hålväg – en forntida transportled, bildad av att fötter och hovar trampat sig allt djupare ned i marken.

2. Linbastan

Från vägsidan ser denna linbasta mest ut som en jordhög, men går du ned till stranden av Lagan och in genom öppningen blir intrycket något helt annat. Studera stenarbetet och minns att här inne har det beretts oändligt mycket lin genom åren. Tänk om de fastkilade stenarna kunde återberätta några av de mustiga historier som dragits här till goda gapskratt! I bastan torkades linet efter rötningen. Därefter kunde det bereddas till tråd att väva linnetyger med. Resterna av eldstaden finns på vänster sida när du kommer in.

3. Karsefors

Andra söndagen i augusti är det folkvandring till Karsefors. Då firas Forsadagen med att luckorna öppnas, och vattnet störtar med kraftigt dån ned i Lagans gamla strömfåra. Övriga tider på året är det nog dammbyggnaden som imponerar mest. Den påminner med sina torn om ett antikt tempel.

Här finns mera att upptäcka. Ta stigen på södra sidan ner till en rastplats. På utsiktspunkten kan du, förutom att njuta av natur och arkitektur, hitta några inskriptioner på klippan: dels Oscar II:s sigill, dels initialerna från några av hans undersåtar. Innan forsarna tämjdes, var Karsefors en av Halland bästa laxfiskeplatser med kunglig status. Stigen leder vidare till en omtyckt festplats och kallas därför Kärleksstigen. Är du promenadsugen, rekommenderar vi att du följer den och sedan går vidare längs den numera nästan torrlagda åfåran. Fina upplevelser garanteras.

4. Ysby kyrka

I Ysby ligger en av Hallands få tegelkyrkor. Materialet tillverkades av de danska munkar som stod för bygget. Notera de många ankarjärnen som pryder tornet och användes för att stabilisera teglet. Missa inte heller stenskålen med inskriptionen ”aq ben” (aqua benedicta=välsignat vatten) som står vid ingången. I koret finns bland annat anledning att studera de berömda kalkmålningarna där Kristus framställs som en världsdomare. Teol.dr. Bror Jansson har svarat för många kyrkobeskrivningar. Han gav år 2000 ut en 400-sidig bok om medeltidstemplet från av slutet 1100-talet, byggt på en gammal kultplats och på ruinerna efter ett träkapell.

5. Ysby kyrkstallar

Mitt i byn finns kyrkstallarna från början av 1900-talet. Här fanns utrymme för 12 hästekipage. En plats var vikt för prästen och en för klockaren. I de övriga kunde annat ”fint folk” låta djuren vara installade under gudstjänsten och påföljande kyrkkaffe. Idag använder hembygdsföreningen delar av byggnaden för sina möten och till förvaring av föremålssamlingar.

6. Bronsåldershögarna i Hov och ”Tvästenarna”

Att du befinner dig mitt i ett centralområde för Laholms forntid är de många fasta lämningarna i trakten ett tydligt bevis på. I Hov, nära vägskälet till 24:an, ligger bronsåldershögar i rad. Här har de funnits i tre tusen år och markerat gravplatser för mäktiga hövdingar. Mer än tusen år yngre är de två resta stenarna längre österut intill riksvägen. ”Tvästenarna” är enligt sägen förtrollade jättar, och de lär vända på sig vid lukten från nybakat bröd. Nu är det väl mest doftstråken från alla förbipasserande bilar eller från biogasanläggningen på andra sidan trafikleden som skulle kunna inspirera de båda stensto-derna till sådana gymnastiska språng.

7. Kitta i Såghusdalen

På sluttningen ned mot Lagan bakom Vägverkets anläggning bodde för 150 år sedan en klok gumma, kallad Kitta i Dalen. Hennes riktiga namn var Kierstin Jeppsdotter. Till henne gick man för att bli botad från allehanda sjukdomar. Med sina medikamenter och sin synska förmåga botade hon det mesta, även om lunginflammation och magsjuka var hennes specialiteter. Åtskilliga äktenskap lär dessutom ha kommit till genom Kittas försorg. Var man kär i någon och känslorna inte besvarades, tillhandahöll hon ett pulver att blanda i maten. Efter en sådan måltid var den utvalde eller utvalda ohjälpligen fast. Receptet har tyvärr förkommit. Borta är också hennes hus. Endast trappstenen finns kvar, men det sägs att man stundom kan se Kitta på kvällspromenad, där hon går omkring i backarna och plockar sina läkeörter. Följer du stigen längs Lagan västerut hamnar du i det lilla reservatet Såghuslund med dess fina ekar.

8. Härliga Hjörnered

Kanotpaddling i härliga Hjörneredsjöarna

Kraftstationen i Skogaby invigdes 1922. Energi utvanns och skönhetssyner skapades över stora vattenvidder, men dammbygget kostade också många tårar. En hel by dränktes. På en halvö i norra änden av det väldiga vattenmagasinet har nu Härliga Hjörnered sin bas. Genom detta projekt inom Friluftsfrämjandet sköts området med vandringsstigar och rastplatser. Skaffa informationsbroschyren och läs mer om vad som finns att upptäcka i omgivningarna! Båtar och kanoter kan hyras.

9. Midsommarstugan

Troll är inte alltid ondsinta. De kan tvärtom ha ett rätt vänligt sinnelag. Det visade en gång Midsommargubben, bosatt i en av Hallands största grottor. Han hjälpte nämligen en bonde från granngården, vars ko råkat ramla ner mellan blocken och inte gick att få ut. Kreatursägaren bestämde sig för att slakta kossan på plats följande dag, men på morgonen stod hon vid grinden, oskadd och nymjölkad. Midsommargubben hade gripit in men tagit en smula betalt för hjälpen. En bäck rinner genom grottan. Ingången är rymlig och leder in till en sal med en maxhöjd på över fyra meter. I de trånga partierna hänger källarspindelns äggkokonger i tunna trådar. Den djärve kan sedan krypa vidare och på det sättet åter komma ut i dagsljuset. Men gör det aldrig ensam!

10. Vippentorpet

Vackra VippentorpetVippentorpet är en högloftstuga från slutet av 1600-talet. Den ligger där den alltid legat och har bevarat sin karaktär med ett lågt mellanparti och två högre härbren – det typiska boningshuset på den tiden. Under 1800-talet ändrades annars många av dessa om till Hallandslängor med rak ryggning och ytterligare en våning i mittdelen. I Vippentorpet föddes 1877 August Ysenius, folkskolläraren som genom sina uppteckningar blev en märkesman inom svensk folkmusik. Sommartid är stugan ”dragen”, det vill säga klädd med bonader och andra textilier. Framför torpet finns en ”bihave”, en liten inhägnad trädgårdstäppa där de flitiga nektarsamlarnas kupor är placerade.

11. Badbryggan i Perstorp

I Hjörneredssjöns sydände har Perstorps bryggförening skapat en liten oas. Här kan du sitta på en bänk och njuta av vattnets speglingar i Gatesjön, som denna del av Hjörneredssjöarna kallas. Tanken på att många gårdar och stugor hamnade under vatten, när kraftverksmagasinet skapades, kan kanske skugga sinnet. Trösta dig med att ägarna lär ha fått någorlunda betalt av Sydkraft, då fastigheterna löstes in.

12. Bockasten

På gården Bockastensbyggets marker ligger ett gigantiskt stenblock. Enligt sägnen stod en jätte uppe på Hallandsås och retade sig på klangen från vigd malm. Med hjälp av sitt strumpeband slungade han iväg en rejäl bumling för att få tyst på kyrkklockorna i Ysby. Stenen delade sig. Ena halvan ramlade i Lagan. Även den andra missade målet men slog ihjäl ett par bockar på bete. Mera sannolik är teorin att det är en annan jätte som transporterat dit blocket, nämligen inlandsisen. Under Bockasten har grävlingar sina gryt.

13. Bålestenen

Denna sten restes 1811 som ett minne över forna tiders motsvarighet till mobiltelefoner och SMS. På strategiskt valda höjder tändes eldar, när det var fara å färde eller annat viktigt behövde meddelas. Sådana platser för bål fanns överallt – ungefär med samma täthet som framtidens 3G-master.

14. Monumentet i Himlen

Monumentet i Himlen

För att bli ihågkommen av eftervärlden lät Sven Petter Hansson på gården Himlen i slutet av 1920-talet uppföra ett monument över sin odlargärning. Han skapade genom stenbygget ett minnesmärke över våra förfäders slit. Betänk att dessa bara hade hacka och spade som redskap, när de bröt ny mark. En trappa leder upp till monumentet med grotta, bord och sten med inristningar. Allt omges av blomsterplanteringar. Platsen vårdas ömt av nuvarande markägare, så visa hänsyn och respekt!