JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Besöksmål / Skolornas utflyktsmål / Ämnesområden / Kulturplatser

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Kultur

Det finns många ställen där man kan ta del av vår kultur.

Konst:

Kulturreservat

I Halland finns tre kulturreservat. Dessa är Mårtagården, Äskhults by, i Kungsbacka kommun, samt Bollaltebygget, i Laholms kommun.

Matkultur:

Sägner:

Veingetrakten:

Byggnadsminnen:

Man hör ofta uttrycken Byggnadsminne och K-märkt. I Laholms kommun finns 7 byggnader som är Byggnadsminnen. Uttrycket K-märkt som man ofta hör i folkmun, finns egentligen inte.

Här kan du få veta mer om Byggnadsminnen i Laholms kommun:

Vi kommer att föra in material kring dessa ställen efter hand.  

Om Hausknechtska huset

Länsstyrelsen har beslutat att förklara det Hausknechtska huset i Laholms kommun för byggnadsminne. Byggnaden är ett välbevarat korsvirkeshus i stadsmiljö från 1700-talets slut.

Genom sin ålder och byggnadstyp tillhör det en grupp av byggnader som i vår tid är sällsynt och därmed har ett mycket högt kulturhistoriskt värde, säger Hans Bergfast, 1:e antikvarie vid Länsstyrelsen i Halland.

Det Hausknechtska huset uppfördes 1799 efter ritningar av stadsfältskären Johannes Emanuel Hausknecht (1751-1799), som ritade fyra likartade byggnader i Laholm och införde denna byggnadsteknik i staden. Av hans byggnader återstår i dag endast rådhuset i kraftigt ombyggt skick samt det Hausknechtska huset.

Det Hausknechtska huset består av två våningar i korsvirke med tegelfyllningar. Mot söder har en tillbyggnad i samma teknik uppförts någon gång under 1820-30-talen. Under tillbyggnaden finns en källare med tegelslaget valv. Byggnaden har en välbevarad stomme och rumsindelning. Den fasta inredningen är delvis bevarad.

De kulturhistoriska värdena förstärks av att huset varit en del i en gammal handelsgård som ännu är delvis bevarad. Handelsgårdar har varit ett karaktärsdrag i Laholms bebyggelsehistoria, säger Hans Bergfast.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Rose-Marie Gustavsson
Sidan granskad den 24 november 2010