JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Besöksmål / Skolornas utflyktsmål / Ämnesområden / Natur / Skogen

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Skogen

Vi ser ofta skogen som vild natur. Ändå finns det knappt något skogsområde i Sverige där människan inte lämnat spår efter sig. I jordbruksbygder och kring tätorter har många fornlämningar och andra spår raderats ut för lnge sen, men i skogen finns ofta en mängd kulturspår från olika tider. De vittnar om hur marken har nyttjats för jakt och fångst, rennäring, jord och skogsbruk samt för industri. Det kan vara fångstgropar, odlingsrösen, fäbodar, tjärdalar, kolbottnar, järnframställningsplatser, husgrunder och byggnader, stigar och transportleder.

Det finns också ett bärdefullt biologiskt kulturarv i form av betesmarker, kulturhistoriskt värdefulla träd och trädbestånd med varierad sammansättning av trädslag och ålder. Till skogens kulturarv räknas också ägogränser, platser med anknytning till olika traditioner eller platsnamn.
Kulturspåren i landskapet är den viktigaste källan till kunskap om tidigare generationers liv. ansvaret för att skydda och vårda vår kulturmiljö delas av alla.

Staten, via Naturvårdsverket, är medfinansiär till detta projekt.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Rose-Marie Gustavsson
Sidan granskad den 24 november 2010