JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Besöksmål / Skolornas utflyktsmål / Geografiska områden / Hasslöv

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Hasslöv

Här samlar vi arbeten kring utflyktsmål i Hasslövsområdet.

Alla länkar finner du i spalten till höger!

Hasslöv ur historiskt perspektiv.

Här kan du läsa om utvecklingen kring Hasslöv ur ett historiskt perspektiv. Arbetet är utfört av Lennart Carlie, arkeolog på Kulturmiljö Halland.

Länk till sevärt i Hasslöv.

Besök Hasslövs Byalags webbplats.

Ytterligare information kan du få på Sydhalland.se.

Att göra vid studiebesök i Hasslöv:

Eftersom det inte finns verktyg att lägga ut kartor kan vi tyvärr inte visa dem.

Tips för läraren:

I samband med besök på Lugnarohögen, stanna en hel dag. Det finns mycket att se och göra för alla åldrar.

Ämnen:

Historia (förr i tiden): Landskapets danande, Hallandsås bildas (horst), rullstensåsar (vid Vindrarp), drumliner Kulturell påverkan på landskapet genom tiderna

Bronsåldern: Lugnarohögen, övriga gravhögar, fossila åkrar, skålgropar, hålvägar

Järnåldern: Fossila åkrar, hålvägar, gravrösen, rest sten, dommarring, skålgropar

1600-talet: gränstrakter, snapphanetillhåll; faktiska och skrönor, skvaltkvarnar, hålvägar, torp

1700-talet: Osbeck, Ehrensvärd, kyrkan, Dömestorp

1800- och 1900-talet: von Möller och det halländska undret, Hasslövs hembygdsgård, kolugnar, torp, Allgustorp

Sägner: Trollen i Klackagrottan, Hackagreta, Karna i Hindbärabygget

Natur: Bokskog, bäckar (med högt pH), källor, kalkkärr: allt med mångfald av växter.

Hänvisningar till Hallänningen och Hallandsåsen. Denna bok finns på alla förskolor/skolor i kommunen.

Förslag att göra för olika åldrar:

Förskola - skolår 3.

Skolår 3 - 6.

Skolår 6 - 9.

Gymnasiet.

Förskola – skolår 3:

Med medhavd matsäck, utan grillning är det lagom att stanna i 2 – 2 ½ timme. Det tar c:a 10 min att gå från Brante Källa till ön och bäcken. Bra plats att leka vid bäcken. Nära till varggropen som är mycket omtyckt att leka i. (Se karta!)

Går man till Mulleskjulet och grillar tar det extra tid. Det tar 5 minuter att gå från Brante Källa till Mulleskjulet.

Leka vid bäcken. (Här har varit en skvaltkvarn.)

Dansa på Klinta Slätt. Precis intill fanns den gamla jorddansbanan. Man kan se en svag fördjupning där man dansade i ring.

Leka i varggropen. Något hundratal meter upp i backen, norrut, kan man springa runt och leka tagen i varggropen, mycket uppskattat.

Leka i bokskogen. Tjocka härliga bokstammar att ha som ”bo”, plan fin mark att springa på.

Mysa i mulleskjulet; elda, grilla. Ligger på vägen mellan ön och Brante Källa. Tag med ved eller grillkol!

Åka pulka på lekplatsen; elda, grilla. Lagom backe för mindre barn (till åk3). Här finns grillplats. Tag med ved eller grillkol! Ligger i nedre delen av Brante Källa vägen.

Skolår 3 – 6:

Besök Lugnarohögen som är en gravhög från yngre bronsåldern. Efter restaureringen 1926-27 arrangerade man så att det går att gå in och bese högens inre. Inuti högen finns en skeppssättning samt en gravurna inuti en stenkista. I gravurnan fanns aska och ben, en bit ylletyg samt några bronsföremål. I högen har senare begravts ytterligare 2 personer.

I anslutning till högen finns ett gammalt torp i vilket numera ett muséum är inrymt. Här kan man bl a få ett mycket bra tidsperspektiv genom en åskådlig tidslinje.

Gå Osbecksrundan.

Besök Hasslövs Hembygdsgård med den gamla affären.

Att vandra från Brante Källa längs stigen vid branten bort till Stenkyrkan, vidare upp längs bäcken till ön och tillbaka till Brante Källa tar 40 minuter om man går raskt utan att stanna.

Ska man titta på vägar, odlingsrösen m m tar det kanske 2 timmar. Lägg till en timme för att leka i bäcken och i varggropen. (Se karta!)

Från Brante Källa:

Gå ner längs bäcken åt sydost (samma sida som parkeringen).

Längs Dalabäcken ser man rester efter 4 skvaltkvarnar. Hålvägar ledde fram till kvarnarna. Hålvägar ser man överallt i området.

Gå ner till stora vägen, åt vänster, uppåt, in åt höger förbi sista huset. Här passerar man en bastant stenbro, över en liten bäck. Fortsätt längs stigen västerut. Stigen här är en gammal stensatt, terrasserad väg.

Följ stigen tills den mynnar i en liten väg. Håll åt höger på denna. På vänster sida rinner en bäck. Där finns stenkyrkan.

Stenkyrkan

Följ vägen upp på åsen. Uppe i backen finns markering för strövområdets stigar. Tag inte dem, utan fortsätt stigen längs bäcken. På höger sida finns en ö i bäcken. Här har funnits en skvaltkvarn och i intill finns torpruiner.

Här är ett bra ställe att stanna och leka. Ett par hundra meter upp i backen, norrut, finns Varggropen, kul att leka här.

Följ sedan stigen vidare tills det går en stig åt vänster vid ett stort träd. En bit in åt vänster finns Mulleskjulet där man kan grilla (Tag med ved eller grillkol!). Snett åt nordost finns tre gravrösen.

Gå tillbaka upp till stigen. Överallt ser man odlingsrösen.

Följ stigen ut till stora vägen och bussen.

Skolår 6 – 9:

Gå Osbecksrundan.

Strövområdet:

Här finns fyra markerade leder. Beträffande Naturspåret, se beskrivning på annan plats.

Vilket spår man än väljer kommer man först till utsikten. Här kan man grilla. I varje fall ska man stanna och se ut över landskapet. Hur har landskapet förändrats?

Hallandsås bildades. Efter istiderna var det vatten nere på slätten. Successivt höjdes landet.

Odlingsmöjligheter på slätten eller åsen. Ehrensvärd, Möller

Hur såg det ut på 1700-talet? Under 1900-talet har man också rätat ut och muddrat Stensån. Vad har förändrats de sista 10 åren? Man har återskapat våtmarker längs ån.

Hålvägar ser man överallt i området liksom odlingsrösen.

Om man vill se rullstensåsar kör man vägen mot Vindrarp. Passera Vindrarps by och Berg. När man kommer ut ur skogen, vid Åstarp, finns det flera rullstensåsar på båda sidor av vägen. Vägen gör en s-kurva (vänster-höger-vänster). Åsarna är precis före kurvorna.

Gymnasiet: 

Gå Osbecksrundan.

Gå Blå spåret, Asklövet (vandring 4 km) från Strövområdet (Går även att starta från Kungsrasten då man efter ett par hundra meter kommer på spåret vid skålgropsstenen):

kolgropar hittar man precis vid parkeringen. Fortsätt uppåt. Passera den stora eken. Där spåret viker åt höger finns bra exempel på fossila åkrar, kliv över stättan.

Tillbaka på stigen igen, gör en avstickare uppför backen till

Allgustorps by, leta efter husgrunderna (jämför med kartskiss). Gå tillbaka nerför backen och vik åt vänster in på Blå spåret igen. Efter ett tag passerar man Skillnadsbäcken. Den bildade gräns mellan Ö Karup och Hasslöv. När man ändrade gränsen flyttade man bäckfåran.

Passa på att mäta pH-värdet i någon av bäckarna. Varför är pH-värdet högt i alla bäckarna? Se Vattnet i bäckarna.

Följ spåret vidare.

Du kommer till en genomgång i stängslet på höger sida. Här kan du göra en avstickare till Lassahusstenen som ligger rakt fram i nästa hage. (Annars fortsätter du rakt fram och går till Lassahusstenen senare).

Gå tillbaka och följ stigen vidare till

Hackarehuset, berätta om Hacka Greta.

Gå in till vänster, vid skylten och se på rest sten från järnåldern. Tillbaka ute på stigen kommer vi snart till en stigkorsning. Blå spåret fortsätter till höger, men vi gör en avstickare snett till vänster, in på åkern. Havvägs uppe i backen finns en skålgropssten.

Gå tillbaka och följ Blå spåret norrut. Här finns en jordkällare efter torp.

På vänster sida ligger ett band av bronsåldershögar.

Följ spåret vidare och gör en avstickare rakt fram längs vägen till Domarringen.

Gå tillbaka till spåret. Du passerar mellan hagarna. Detta var en gammal rågång, som använts sedan urminnes tider.

Efter att ha passerat en bäck vandrar ni genom fin gammal bokskog. Före nästa bäck finns en passage genom stängslet upp till höger. Gör en avstickare in i hagen för att titta på

Lassahusstenen, man kommer till den genom att gå genom hagen västerut. I nästa hage sneddar man åt vänster genom passagen till nästa hage. Här ligger stenen mitt i hagen. Den har en spricka mitt igenom. Antagligen en frostsprängning som har tillkommit senare. Här har en fläderbuske slagit rot. Denna är nu borttagen. Alla ristningarna är nyligen ifyllda med rött. Leta efter skeppsristningen.

Gå tillbaka till stigen igen. Passera Skillnadsbäcken. Den har bildat gräns mellan Ö Karup och Hasslöv. Man flyttade bäcken när man ändrade gränsen.

Uppe vid utsikten kan man göra paus, Se skolår 6-9. Gå sedan tillbaka till parkeringen.

Åk till Lugnarohögen om ni inte varit där. Om man vill se rullstensåsar kör man vägen mot Vindrarp. Passera Vindrarps by och Berg. När man kommer ut ur skogen finns det flera rullstensåsar på båda sidor av vägen. Vägen gör en s-kurva (vänster-höger-vänster). Åsarna är precis före kurvorna.

Kontaktpersoner:

Rose-Marie Gustavsson, Tel 0430/26182, Allmänt

Staten, via Naturvårdsverket, är medfinansiär till detta projekt.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Rose-Marie Gustavsson
Sidan uppdaterad den 18 oktober 2011