JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Besöksmål / Skolornas utflyktsmål / Geografiska områden / Knäred / Utflyktsmål i Knäred

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Utflyktsmål i Knäred

1. Kyrkan. Knäreds kyrka

Det har funnits tre kyrkor i Knäred. Den gamla,som ligger strax norr om, hade dålig grund så man beslutade att bygga en ny. Den var från medeltiden och byggd av gråsten med ett trätorn.
Knäred var en fattig bygd så man fick försaka mycket för att kunna bygga den nya kyrkan. Den stod klar i september 1849. Den skulle invigas en söndag. När man byggde märkte snickarna darrningar efter varje hammarslag. Vaktmästaren var uppe i tornet på invigningsdagens morgon för att ringa samman till mässan. Han märkte att något var fel första gången han ringde. Andra gången blev det stora sprickor i väggarna. Då skyndade han ut och hann precis ut så rasade tornet ner över mittskeppet så att väggarna pressades ut. Det var två timmar före invigningen.
Det blev rättegång. Byggaren friades och församlingen tvingades att bekosta upprensningen och bygget av en ny kyrka. Prosten, som tog initiativ till bygget hade flyttat till Veinge. Det bildades en mobb som åtskilligt styrkta innanför västen högljutt drog iväg mot Veinge för att ställa honom till svars. Vandringen och den friska luften hjälpte dem att nyktra till så när de kom fram var de inte så sturska längre. Prosten skickade ut sin hustru att förklara dör dem att prosten inte var hemma. Hon lyckades lugna ner dem så de återvände hem. Över ingången på tornet finns en skylt. Det står Oscar I ÅR 1848. Det var när kyrkan som rasade stod färdig. På andra sidan över dörren på absiden finns en skylt 1853. Det var när den nya kyrkan var klar.
Det berättas att en mor från Lagered skulle gå till invigningsgudstjänsten med sin son. Hon pekade på kyrktornet som man kunde se och berättade om att de skulle vara med om invigningen av den nya ståtliga kyrkan. Sonen hade bekymmer med kängsnöret. Moderna böjde sig och knöt det åt honom och när hon reste sig kunde man inte längre se kyrktornet. Då hade det rasat.

2. Marknadsplatsen.

De gamla marknadsstånden

Spontan handel uppstod i mitten av 1700-talet efter gudstjänsterna. Officiell marknad från 1833 till mitten av 1940-talet. Här hölls marknad vår och höst. Det har funnits ytterligare en länga marknadsstånd. Den förföll. Forskarringen har underhållit den som finns kvar. Ännu på 40-talet var barnen lediga från skolan på eftermiddagen när det var marknad. Man sålde även kreatur. De bands där staketet finns idag på andra sidan vägen.

Här låg gamla Knäreds by. Gatan förbi heter Knäreds gada (gata). Gamla kyrkan låg mitt i byn och prästgården intill.

3. Karl XI:s brunn.

Karl IX:s brunn

Det var en regnig augustidag 1676 som Karl IX kom ridande förbi. Han kom från Halmstad, hade övernattat i Vekabygget 3 km norr om Knäred och var på väg till Skånes Fagerhult där svenskarna var förlagda. Han hade 7 - 8 man med sig. Man rastade vid brunnen. Prosten, Torson, i prästgården mittemot såg dem och bjöd in dem i prästgården på mat. Han luskade ut att de skulle hämta hären i Skånes Fagerhult. Prosten Torsson som var dansk sympatisör skickade en kurir till danske befälhavaren Duncan som låg en bit västerut med 3 000 man. När kungen och hans följe kom tillbaka rastade de åter vid brunnen. Prosten ville även nu bjuda på mat. Karl ville inte. De stannade vid brunnen hela dagen. När det mörknade red de vidare. Karl tog då med prosten som gisslan. Han fick följa med till Eldsberga. De var på väg mot slaget vid Fyllebro där svenskarna vann en viktig seger.
Brunnen hade förr fyrkantigt brunnskar. Den har restaurerats och underhålls av Knäreds forskarring. 

4. Kyrkoruinen.

Teckning av Knäreds gamla kyrka

En kyrka med gråstensmurar och trägolv uppfördes på denna plats i slutet av 1200-talet.
Platsen för den ursprungliga kyrkan markeras idag med ett träkors. Från början var kyrkan inte så stor som de år 1930 frilagda grundstenarna visar. Tillbyggnader hade gjorts vid olika tidpunkter.
De äldsta delarna utgörs av koret och långhuset. Senare tillkom ett torn och vapenhusen. I början av 1700-talet ombyggdes det gamla tornet och införlivades med kyrkorummet. Ett nytt torn av trä uppfördes utanför det gamla. Under senare delen av 1700-talet byggdes först en mindre sakristia på korets norra sida, sedan en något större på korets östgavel. Flera andra arbeten utfördes också under denna period för underhåll och för utökat bänkutrymme.Kyrkoruinen

När den nya kyrkan stod färdig år 1849 övergavs den gamla, men de sista resterna av murarna revs först i slutet av 1870-talet.
Här finns också en gravsten efter den i bygden välkände prosten Benedictus Montan (Bengt Svensson, 1705-1784), som inte bara var gudsman utan också godsägare. Prästen friköpte många gårdar, som ägdes av utsocknes frälse (adelsmän från andra socknar), och lät sedan bönderna bruka jorden mot en ganska låg arrendeavgift. Dessa montanska hemman inlöstes så småningom, och bönderna blev självägande.

5. Dödsröset.Vid dödsröset

Fortsätt norrut. En bit utanför samhället går gamla vägen mot Körsveka in på höger sida. Följer man denna en bit kommer man till ett stort stenröse på vänster sida. Det är innan vägen delar sig så Körsvekavägen går snett åt vänster och vägen upp till gamla soptippen går åt upp åt höger.
Det berättas att på 1830-talet var ett par på hemväg från kyrkan. Hon var gravid. Mannen dröjde sig kvar så hon gick ensam i förväg. När så mannen gick hemåt hittade han henne. Vargen hade slitit upp magen och ätit upp fostret. Det var allmänt känt att vargarna gärna åt foster. Händelsen rörde folk i bygden och när man gick förbi kastade man en sten för att hedra henne.

6. Sliprännor.Vid Krokån

Följ Östra häradsvägen från församlingshemmet ner mot Krokån. Vid bron över ån finns sliprännan nere till höger precis innan brofästet. Det leder en stensatt trappa ner till vattnet. Här på en flat häll finns en bred skåra. Här har man kanske slipat flintyxor och stenyxor. Någon tror att det är kvarnhjul som gått i rännorna.
Bron är 1/3 av gamla bron över Lagan. Vägen kallas Stinas runda. Stina bodde i skogen, hon kallades även ”Stina i buskarna”. Hon var en klok gumma. Det finns en grind kvar. Slipränna

Berättelsen om Stina: Gunnar Nilsson i Dyreborg var med Karl XII i Bohuslän. Han träffade en dragon som hette Flint. 1713 blev han hembjuden till Flink. Flink hade en dotter som hette Kristina som var 16 år. Gunnar var 23. Kungen blev skjuten 120 m från Fredrikstens fästning. Sedan skulle soldaterna hemåt. De från Halmstad var förlagda på Backamo vid Uddevalla. När de passerade gick Gunnar förbi och friade till Kristina. Hon följde med till Knäred. Gunnar var skomakare. Han hade en gård;  Norrslida. Den brann. Då byggdes en ryggåsstuga i Norrslida. Det var en dansk som köpte och satte upp den här vid bron. Egentligen ska det vara halmtak.

7. Rigenshöj.

(höj = hög) Enligt sägnen leker och dansar trollen här kl 12 på julnatten. Högen står då på guldpelare.  Det är vackert. De som ser på blir förtrollade. Man blir då bergtagen. Då får man tillbringa ett år i trollens sal. Det är snälla troll. Det berättas att folket i Dyreborg brukade låna kittlar till julslakt. Bonden bad drängen lämna tillbaks en. Bondmoran hade lagt julkorv i åt trollen som tack för lånet. Drängen kunde inte motstå utan smakade på korvet. Innan han besinnade sig hade han ätit upp alltsamman. Han kunde inte lämna baljan tom. Det kunde föra otur med sig. Han lade en bajskorv i. Han gick till Rigens höj och satte den. Så sprang han hem. När trollen fick se baljan blev de arga. På morgonen när bonden kom ut i lagården var korna förtrollade. Huvud och svansar hade bytt plats.
En skolklass som varit där berättar att fröken hade berättat om trollen på vägen dit. När de kom fram såg de flera hål in i kullen och de kunde se trollens ögon glimma därinne. I själva verket är det så att där finns ett grävlinggryt med ett tiotal ingångar.
Nederdelen av högen är en naturlig moränkulle men toppen är uppkastad av människor. Enligt äldre anteckningar skall man i början av 1800-talet ha funnit ett keramikkärl i kullens östra del. Kärlet innehöll brända ben och träkol vilket tyder på att gravsättningen har skett under järnålder.

8. Halleborg, Skansen

På 1200-talet gjorde Lagan en sväng runt Halleborg. Det är kvicksand runt Skansen. Vangö skriver om att tallrikarna trillade ner från väggarna i Lagered när Lagan bröt igenom. Det är en historia att det varit borg i Halleborg. Rester efter skyttegravar från 1600-talet finns vid Halleborg och Skansen. Men det har aldrig varit borg. De som påstod det trodde att gamla strömfåran varit vallgrav. Det har varit en festplats förr på Halleborg, uppe på toppen.

9. Broarna

Där Krokån kommer ut kallas Sandfallet. Där är dålig jord. Nuvarande bro. Där var pråmfart förut. Pråmhuset var huset där Erik hade cykelverkstad (rätt gammal). Där bodde Elna. Hennes man omkom. Det var några bönder som köpt kreatur på Våxtorps marknad. Kreaturen blev rädda när de skulle över på pråmen. Alla föll i vattnet. August drunknade. Det var en 12-årig pojke som tog en ko i svansen. Han klarade sig.
Mittemot järnvägsstationen byggdes bro, brohuset. De söder om Lagan byggde bron. Alla andra fick betala. Elna skötte brovakten. Sedan byggdes en bro med järnspann. Den som finns nu är byggd 1954. Det var en provisorisk träbro under byggtiden. Det fick inte köra bilar över med folk i vid högt vattenstånd, det var endast hustrun som fick åka med.

10. Lottens

Byggt 1909. August var född vid Karl XI:s brunn 1863. Utbildad till snickare i Halmstad och Stockholm. Han var slöjdlärare och höll kurser. Han fick många priser. Han har gjort träarbeten i Hishults kyrka 1902. De gav sig av på måndagsmorgonen och hade mat för hela veckan med. Han gifte sig med Lotten 1902. Hon var född i Egernahult. De bodde i Jacobssons affär mittemot Freden. De fick två döttrar; Ebba f. 1906 Margareta 1909. När de flyttade bort till huset bodde de först i lilla stugan. August avled 1920 (57 år). Lotten klarade flickorna själv och avled 1958. Ebba blev lärare. Margareta var hemma hos Lotten. Hon arbetade sedan som mattfransare hos Judit Johanssons vävateljé. Båda döttrarna var ogifta. De blev gamla. Lottens blev byggnadsminne den 5 okt 2007. Båda döttrarna var här då. Landshövdingen tog hand om dem på den dagen. Här fanns en vacker trädgård anlagd 1910. Här var fruktträdgård och blomsterträdgård. Det fanns en flaggstång i fruktträdgården. Den förstördes i en storm före 1920. Den blev då flyttad upp på andra sidan infarten. Det var sedan en lastbil som körde av vägen i backen och körde ner den. Mot vägen fanns det en fontän med springvatten. De hade två kor, höns och gris. Fram till huset fanns en allé. På verandan ut mot stora vägen finns pelargonier, Mårbakca. Verandatrappan blev renoverad 1959. Det var tidigare en trätrappa. Förr fanns det tre kakelugnar i huset. Det har gjorts omplanteringar. 

Matrum: bord 8 stolar August själv gjort, även skåp, sybord. Piano köpte han till döttrarna. Sekretär från farfarsgården. Koppar lysningspresent. Tavlor div. Servis Rörstrand 80 delar. Lampa fr 1918 när de fick ström. Matta Björkered från Judits.
Kök: ett rum med vatten och disk. Kryddburkar 1918. Nyare lotterivinst Markaryd.
Flickornas rum.
Margaretas toa.
August och Lottens sovrum. Dubbelsäng. August gjort skrivbord och byrå. Linneskåp fullt utrustat.
Hörnrummet Möbler tillverkade i slutet på 1800-talet till Magnelund i Eldsberga. Trä från parken där. Han gjorde allt färdigt men de kunde inte betala. August fick behålla det. Det hade tagit mycket tid och han fick inga pengar. Flagga och vaser August 50-årspresent. Bibel. Golvur Lottens hem. Nederdelsn tillsatt. Blommålad Flagat. En visare.
Ovanvåningen. Här bodde en som hette Jönsson.
I andra delen finns smal trappa ner till köksfarstun.
Rum och kök Elsie.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Rose-Marie Gustavsson
Sidan granskad den 21 juli 2010