JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Besöksmål / Skolornas utflyktsmål / Geografiska områden / Kusten / Mellbystrand

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Mellbystrand

välkomnar

med kust och hav, skog eller öppna fält

Tips från Mellbystrandsskolan:

Möjligheten att kunna få ha en heldag vid havet med en grupp eller en klass är helt fantastisk för oss som bor i en så kustnära del av landet. Stranden är lång, den räcker till för många och det finns ju massor att göra där eller i det omedelbara närområdet!
Innan ni planerar en utflykt hit ut, bör ni kanske tänka på följande:
· Har ni ordnat med någon "bas" för dagen?
· Vad är syftet med utflykten?  Krävs det några särskilda förberedelser för att utflykten skall stämma med dess syfte?
· Dynområdet och stora delar av Hökaskogen är naturskyddsområden. Information om vad som gäller här är nödvändigt, liksom om de direktkopplade brandlarmstelefoner som finns placerade i området.

Vill ni ordna en "bas" för vistelsen i Mellbystrand, hänvisas till Hökagården, som ligger i norra Mellbystrand. Kontakta kommunens kultur- fritidskontor för vidare information angående bokning, priser, utrustning o s v. På Hökagården finns vatten, toaletter och grillplats och därför är detta ett bra alternativ att hålla till på, antingen man är i Mellbystrand för att vara vid havet eller för att ha aktiviteter i Hökaskogen.

En dag vid havet: 

En dag vid havet med en klass blir ofta oförglömlig för alla om man fyller den med både fria och fasta aktiviteter. Lek och spel av olika slag är ju helt outstanding här på stranden och nedan följer några tips på några "säkra kort".

· Volleyboll - det finns nät eller möjlighet att sätta upp nät på stranden nedanför Strandhotellet och en bit söderut, nedanför Grönatorgsvägen
· Boulespel
· Kubbspel
· Brännboll
· Strandtennis
· Fotboll
· Bollekar av olika slag

Andra aktiviteter:

· Akvarellmålning
· Sandslottsbygge
· Samla snäckor och musslor. Tag med lämpliga bestämningsböcker.  Tag hem det insamlade materialet, rengör, låt torka och gör faktatavlor av dem, kransar eller ram till bilden man har målat. Lägg alla i en jättestor glasburk eller använd dem i klassens akvarium...
· Fågel, fisk och mitt emellan - ja, detta är en känd gissningslek, men uttrycket kan också bli rubriken på en forskaruppgift som man kan fördjupa sig i under en dag på stranden. Vilka fiskar kan man finna i vårt hav, vilka fåglar är vanligt förekommande och vilka växter hittar man? Diskutera, leta, slå upp, skriv, rita, måla och samla till en utställning eller till annat dokument. I sammanhanget hänvisas till den årligen återkommande tidskriften "Mellbystrandsbulletinen", där lärare och elever från Mellbystrandsskolan har bidragit med texter om djur och natur, miljö och liv i Mellbystrand. Skolan har haft med artiklar sedan början av 1990- talet och inslagen har kombinerats med dikter och tankar som knyter an till Mellbystrand, till livet och naturen här.
  I "Mellbystrandsbulletinen" finns också en bra översiktskarta på Mellbystrand.
 På denna karta finns även särskilda markeringar i form av frukt- och grönsakssymboler utsatta, symboler som underlättar förståelsen för var man befinner sig, om man har stranden som mötesplats. (Man kan få veta en del om våra snäckor och musslor om man läser i "Mellbystrandsbulletinen från år 2003.)

En dag i Hökaskogen kan innehålla mycket:

· Terränglöpning på någon av de uppmärkta slingoma är en utmärkt aktivitet.
· Tips- och frågerundor är lämpliga här.
· Varför inte en kul lek - frisbeebrännboll t ex är perfekt mellan träden utanför Hökagården en dag då det inte blåser för mycket.
· En forskningslektion i "Brända skogen" är ett annorlunda inslag, då man besöker Mellbystrand. Om man går den sex kilometer långa slingan kommer man, efter två kilometer, till ett skogsparti, som brann på midsommardagen 1992. De första åren efter branden var det bara sot och kol där, men nu, 14 år senare har livet börjat komma tillbaka. Det är intressant att notera vad som finns i den skogen idag och om man har med en person som kan mycket om skog och speciellt om hur skog beter sig efter en brand, kan man få en mycket givande lektion. Tag gärna med speciellt papper avsett för kolteckning! Man kan än idag hitta förkolnade pinnar som är alldeles utmärkta att skissa med. (Om "Brända skogen" har vi skrivit i Mellbystrandsbulletinen, årgång 1996 och 2000).
Vi önskar er en trevlig vistelse i Mellbystrand!
Personalen på Mellbystrandsskolan

Utdrag ur Mellbystrandsbulletinen 1993
Branden på Hökafältet.

Lördagen den 20 juni 1992 kl 15.29 brann det på Hökafältet: Tidigt söndag morgon brann det också norr om Marias camping. Man tror att det kan ha varit en fimp från en cigarett eller slarv av några campare.

Mitt första besök i Brända skogen.

Jag upplevde att elden kunde sprida sig hem till mig. När jag kom dit var det spöklikt och svart. Precis som om inget hade levt där på 100 år.

Hur det ser ut på Hökafältet.

Det är bara svart som när vi var där första gången. Vi hittar ett litet grässtrå. Jag ser en kråka. Här finns många hylsor därför att det har varit ett skjutfält. Det finns brända kottar fast dom sitter kvar på träden. De flesta ligger på marken.

Utdrag ur Mellbystrandsbulletinen 1996
Brända skogen.

Midsommardagen 1992 var en dag som nog många minns. Det var denna dag som det brann på Hökafältet. Vad det var som hände är det nog ingen som riktigt vet. Det kan ha varit en cigarett eller en glasbit, vem vet?? Men idag 1996 har det börjat så smått att växa här. Vi har varit här några fånger undet våren och sett hur det har börjat spira och bli grönt. På marken växer det mängder av små björkar, men än har de inte blivit högre än 50 cm. Det har kommit mycket mossa men den har inte blivit så grön än. På ett par tallar som har brunnitär det grönt i topparna, men stammen är svart än. På ett par ställe ser vi att träden är ”stubbiga” av branden, men det ser ganska fint ut! Många växter som var utrotade eller försvunna före branden har kommit tillbaka nu efteråt. Rotmurklor är ett exempel! Vi går ner till Lagan som ligger alldeles nedanför Brända skogen, vattnet ligger stilla men är ändå strömt. Vi på Mellbystrandsskolan är i Brända skogen regelbundet och ser hur det växer år från år. 1992, samma år som det brann, var vi där. Då var allting helt svart och koligt. Men för varje år blir det allt grönare!

En dikt!

I skogen det brinner,
och träden försvinner.
Djuren dör men ingen hör,
plötsligt någon skriker,
men skogen bara viker.
Brandkåren kommer och sprutar på,
men skogen den är förstörd ändå.
Av: Anna-Carin Nilsson 6A, Camilla Hedblom 5A, Erika Svensson 5A.

Utdrag ur Mellbystrandsbulletinen 2000.

.....Vi jobbar på många olika sätt med, om och i skogen. Ett sätt är att låta eleverna få ”adoptera” ett träd. Varje elev utser då ett träd till ”sitt”, går dit för att ”forska”, dokumentera och fantisera. Vi lärare kommer till eleven och trädet vid minst ett tillfälle och tar då ett kort som får bli ett bestående minne från ”trädadoptionen”….
Varje hösttermin, i slutet av september, brukar vi göra en cykelutflykt till ”Brända skogen” på Hökafältet. Det är det området som brann midsommardagen 1992 och sedan dess har det hänt mycket med både marken och träden!
Eleverna jobbar med luppar och förstoringsglas för att se vad som händer/har hänt i det brunna gräset. De skriver och berättar vad de upplever och ser och givetvis tar vi kort där också! Helst går eleverna tillbaka till den plats där de var förra året, - man måste se vad som har kommit upp, rasat ner, flyttat på sig sen sist!

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Rose-Marie Gustavsson
Sidan granskad den 21 juli 2010