JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Besöksmål / Veinge-Tjärbyområdet

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Den interaktiva kartan fungerar inte utan Javascript

Veinge-Tjärbyområdet

En veingefödd operaartist sjöng sitt paradnummer in i svenska folkets hjärtan och fick en minnessten vid hembygdens kyrka. Andra resta stenar i trakten är av betydligt äldre datum. På en strandvall i Tjärby finns ett helt gravfält från järnåldern.

1. Minnessten

Monumentet över slaget vid Genevad står strategiskt placerat. Från berghällen har man en hänförande utsikt över det böljande landskapet. Men det var inte på höjden arméerna möttes utan på den nedanför liggande slätten. Som ett led i de fåfänga försöken att återta förlorad mark drabbade här 1657 Axel Urups danska krigare samman med de svenske under ledning av riksdrotsen Per Brahe. Minnesstenen ses bra från Daggarps lid. Ställ inte bilen på väg 117! Det finns en liten parkeringsficka.

2. Tjärby kyrka

Från slutet av 1800-talet upplevde Halland en revolutionerande förändring från fattiglän till bördig bygd. Anledningarna till detta jordbruksunder var tre: den kalkrika märgeln på åkrarna, bättre redskap för lerjordarna och efterfrågan på foder till hästdroskornas dragare i Europas storstäder. ”Havremotorerna” hjälpte således i hög grad till att sätta fart på den halländska näringen. Under tider av relativt välstånd satsade tjärbyborna 1906 på en ståtlig ersättare till den föråldrade medeltidskyrkan. Detta monument över nyrikedomen ritades av den välkände arkitekten Erik Lallerstedt. Man behöll dock en del gamla inventarier, bland annat dopfunten i sandsten från 1100-talet.

3. Örelids gravfält

Örelids gravfält med Tjärby kyrka i bakgrunden

Bakom Tjärby kyrka avtecknar sig Örelids gravfält mot horisonten, beläget på en strandvall från slutskedet av istiden. På platsen finns 36 resta stenar och fyra högar från bronsåldern. En av högarna undersöktes 1930. Arkeologerna hittade en mansgrav med bronsdolk och dubbelknappar. De resta stenarna är från järnåldern, och flera av dem har lokala namn, exempelvis Kyrkgumman.

4. Lilla Tjärby sjö

Lilla Tjärby sjö saknar utlopp och är troligen en dödisgrop, bildad i istidens slutskede genom att ett jättestort block sakta smälte. Sådana kraterliknande sjöar är ofta omgivna av viss mystik och anses i vår forntid ha fungerat som offerplatser. Sjön är badbar. Den har fiskrikt vatten, vilket attraherar slättsjöfåglar som skäggdopping och sothöna. Runt omkring ligger flera bronsåldershögar.

5. Nebotornet

Nebo var den plats varifrån Moses blickade in i Kanaans land, flytande av mjölk och honung. Likheter fanns med södra Halland, tyckte tydligen knäredsfödde halmstadsköpmannen Joël Paulsson, när han 1926 lät bygga sig en 18 meter hög sommarbostad i Veinge. Nebotornet har blivit en symbol för orten. I den omgivande parken fanns stenstatyer, dammanläggning och pampiga trädgårdsarrangemang, som tyvärr förfallit. Området kom snart i andra händer. Tornet är i privat ägo, så chanserna att komma upp och beundra den storslagna utsikten är liten.

 6. Alsingska skolan och hembygdsmuseet

Det som i dag utgör Veinge församlingshem i kyrkbyn var på sin tid Sveriges äldsta i bruk varande skola. 1842 infördes den allmänna folkskolan, men undervisningen i Alsingska började redan tio år tidigare. Där pluggade traktens ungar flitigt fram till 1963. En lärosal har bevarats. Uthuset till Alsingska skolan inrymmer Veinge hembygdsmuseum. I en nybyggd lokal intill härbärgeras stora saker, till exempel olika vagnar. På tomten finns även en kryddträdgård.

7. Piltaberg

HårginstFrån Veinge kyrkby leder en markväg till Piltaberg – förr en samlingsplats för bygdens folk. I gamla tider var barnen inte så kravfulla vad gällde skolresor. Det räckte med en kilometerlång vandring en solig dag för att få rasta bland vitsippor och liljekonvalj på den lövskogsklädda kullen, vars ena sida stupar brant mot Brostorpsån. Hembygdsföreningen har nu genom röjning gjort det möjligt att även du kan uppleva naturen på Piltaberg.

8. Minnessten över Lunkan

Till en gammal melodi från Västmanland skrev Richard Dybeck ”Du gamla, du friska”, framförd första gången 1844 vid en aftonunderhållning i Stockholm. Operaartisten och veingesonen Carl Fredrik Lundqvist (Lunkan kallad, 1841-1920) bidrog till att göra sången känd. Så ofta tillfälle gavs lät han sin mäktiga baryton bära fram den inför publik. På 1880-talet gjordes en liten textändring. ”Du gamla, du fria” blev Sveriges nationalsång. Till Lunkans minne har man låtit resa en sten i parken vid Veinge kyrka.

9. S:t Hans kapell och offerkälla

Hans är en kortform för Johannes, men det är säkert inte Johannes Döparen utan ett lokalt helgon som gett namn åt kapellet och källan intill Vessingeån. Minikyrkan i Kapplet var endast nio meter lång samt sex en halv meter bred. Ett träkors är rest där altaret en gång stod. I offerkällan och i en stock intill den lades mynt för att allt skulle gå en väl. Vid utgrävningar på platsen hittades 130 slantar, bland annat några tyska från 1600-talet.

10. Skvaltkvarn

I en uttorkad bäckfåra nedanför hemvärnsstugan i Bölarp står en liten byggnad – en skvaltkvarn som numera vårdas av Veinge hembygdsförening. Förr hade varje by en eller flera skvaltor. Det fiffiga med dem var, att de kunde utnyttja kraften i små bäckar genom att ha liggande hjul och vara byggda över vattendragen. Energitillgången säkrades genom uppdämning, och vattnet släpptes på de dagar man malde.

11. Hollandsbjär

Vy över Hollandsbjär

Vill du bekanta sig med Hallands landskapsblomma, hårginst, är naturreservatet Hollandsbjär ett lämpligt utflyktsmål i juni. Den gulblommiga växten är en tvärhand hög till skillnad mot den meterhöga busken harris, som de flesta felaktigt kallar ginst. På Hollandsbjärs öppna gräshedar finns också en annan betydligt ovanligare art av ginst. Nålginsten förekommer endast i Veinge socken, och reservatet är den bästa lokalen. Hittar du inte den, kan du njuta av backsippornas dekorativa frökapslar eller de toppiga enarna, som dekorerar landskapet.

12. Göstorps skog

Göstorps skog

Till skillnad från Hollandsbjärs kulturpåverkade marker finns det inne i Göstorps skog platser, där man kan uppleva känslan av orörd natur – till exempel i ädellövskogarna i norra delen eller vid kärren på sluttningarna i söder. I de urskogsliknande biotoperna trivs växter och fåglar, som missgynnas av de brukade skogarna. Goda exempel är stjärtmes, mindre hackspett och tjäder.

13. Ulvereds hjorthägn

Vill du se skogens djur på nära håll – ta en tur ett veckoslut till Ulvereds hjorthägn! Denna lilla konferensanläggning är öppen maj - september för sammankomster av skilda slag. Dessutom har inrättats lokaler för slakt och styckning, ett exempel på småskalig företagsamhet i glesbygden. Produkterna säljs i egen gårdsbutik, och i serveringen kan du smaka på viltdelika-tesserna.