Du är här: Start / Uppleva och göra / Bibliotek / Ordningsregler

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Ordningsregler på Laholms bibliotek

▪ Visa hänsyn och respekt mot besökare och personal. Anpassa ljudnivån efter omgivningen – gäller även mobiltelefoner.

▪ Husdjur får ej vistas i bibliotekets lokaler. Assistanshundar är enda undantaget.

▪ Rökning är ej tillåten i bibliotekets lokaler. Alkohol och droger får ej nyttjas i bibliotekets lokaler. Det är inte tillåtet att vara påverkad/berusad.

▪ Det är inte tillåtet att sova i bibliotekets lokaler.

▪ Affischering är tillåten endast på anvisad plats.

▪ Det är inte tillåtet med lotteriförsäljning eller insamling av namnunderskrifter och pengar.

▪ Vid användning av bibliotekets datorer gäller reglerna i användaravtalet.

Den som bryter mot ordningsreglerna kan komma att avvisas från biblioteket. 

Ordningsreglerna gör biblioteket till en plats där vi alla kan trivas, oavsett om vi kommer hit för avkoppling, studier, boklån eller annat.

Du är välkommen att kontakta personalen om du upplever att ordningsreglerna inte efterlevs.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Petra Ljungberg
Sidan uppdaterad den 12 januari 2018