Du är här: Start / Uppleva & göra / Föreningsinformation

Föreningsinformation

Laholms kommun har ett rikt föreningsliv med olika verksamhets-
inriktningar. Föreningarnas verksamhet för barn och ungdom domineras av olika idrotter men även andra aktiviteter är väl representerade.

I Föreningskatalogen finns föreningsadress, kontaktperson, hemsida m.m till i stort sett samtliga i kommunen verksamma föreningar. I katalogen kan du också se aktuella bokningar för respektive förening i kommunala lokaler och anläggningar t.ex idrottshallar. 

Kultur- och utvecklingsnämnden har till uppgift att i nära samverkan med föreningarna stimulera, stödja och underlätta deras verksamhet. Detta sker i huvudsak genom bidragsgivning, tillhandahållande av lokaler och anläggningar samt föreningsservice.

Ett speciellt stöd till föreningarna ges också i arbetet med inkludering och mångfald.
Arbetet med inkludering är brett och kan vara t.ex. att slussa in nyanlända i en förening, informera om föreningens arbete med värdegrunder och hjälpa till vid uppstart av föreningar.

I Laholms kommun är kultur- och utvecklingsnämnden tillsynsmyndighet för lokala lotterier. Nämnden handlägger föreningars ansökningar om lotteritillstånd eller lotteriregistrering.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kalle Hansson
Sidan granskad den 9 januari 2019

Kontakt

Föreningskonsulent

Kalle Hansson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-159 72
Mobil: 070-206 98 96
Besöksadress
Folkhälsocentrum
Bättringsvägen 4 Laholm