Du är här: Start / Uppleva och göra / Föreningsinformation / Aktuellt / Stöd till föreningar i samband med Covid-19

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Inrättande av pandemifond

Kultur-och utvecklingsnämnden inrättar en pandemifond under 2020 som ska täcka en del av de ekonomiska förlusterna civilsamhället i Laholm drabbats av i spåren av Covid-19.  

Aktörer i civilsamhället som är berättigade att söka förenings och/eller kulturbidrag är berättigade att söka medel ur pandemifonden. Fondens syfte är att lindra effekterna av ökade utgifter och/eller inkomstbortfall med direkt anledning av pandemin. Regelverket för krispotten säkerställer att medlen når aktörer som uttryckligen drabbats av pandemin och som annars hade haft en mer stabil ekonomisk situation.

Totalt avsätts 1 miljon kr till pandemifonden som går att söka från augusti till 30 september 2020. Pandemifonden har två olika inriktningar. 800 000 kr avsätts till potten för inkomstbortfall i spåren av Covid-19. Resterande 200 000 kr avsätts till föreningar som vill tjäna extra pengar genom att göra utökade samhällsinsatser. Om en förening har en idé för en samhällsinsats utöver vad som ligger i deras ordinarie verksamhet finns det nu möjlighet att söka pengar för detta. På så viss kan föreningarna ytterligare stärka sin ekonomi.  

Regelverk för pandemifonden 2020

 • Endast bidragsberättigade föreningar och kulturaktörer beviljas bidrag
 • Endast aktörer som bedriver barn-ungdomsverksamhet för åldrarna 7-25 år samt verksamhet för prioriterade grupper kan beviljas stöd ur pandemifonden
 • Kostnader/uteblivna intäkter som kan härledas till perioden 1 mars – 30 augusti är bidragsberättigade.
 • Kostnader/förluster ska gå att härleda till effekter med Covid-19
 • Ansökningarna kommer att prioriteras. Aktörer i mer graverande position har förtur gentemot andra.
 • Ansökan ska vara till Laholm kommun inkommen senast 30 september 2020.

Föreningar och kulturaktörer behöver redovisa följande:

 • Eventuella minskade intäkter i verksamheten
 • Eventuellt stöd från andra myndigheter och aktörer
 • Specificera vilken verksamhet i organisationen som påverkats
 • Specificera ansökningsbeloppet

 

Föreningar och kulturaktörer som söker stöd för utökade samhällsinsatser behöver redovisa följande:

 • Hur bidrar föreslagna insatserna bidrar till uppfyllandet av Laholms kommuns gemensamma resultatmål
 • Specificerat ansökningsbelopp

 

Ansökningsblanketter finns i blankettarkivet på kommunens webbplats:
http://www.laholm.se/om-kommunen/blankettarkiv/kultur-och-fritid/.

Vid frågor: kontakta Laholms kommuns föreningskonsulenten (kontaktuppgifter finns på denna sida)  

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Carl-Fredrik Stefansson
Sidan uppdaterad den 12 augusti 2020

Kontakt

Föreningskonsulent

Carl Fredrik Stefansson
Direkt: 0430-15972
Mobil: 070-206 98 96
312 80 Laholm

Länkar