Du är här: Start / Uppleva och göra / Friluftsliv och motion / Allemansrätten

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Allemansrätten - en unik möjlighet

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller slår upp ett tält i skogen. Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

En bra tumregel är "Inte störa - inte förstöra!"

The Right of Public Access - a unique opportunity

See the links for information in different languages.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annette Tillgren
Sidan granskad den 11 april 2018