JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Friluftsliv och motion / Badplatser / Havsbad / Rensning av tång / Frågor och svar om tånghantering / 11. Varför flyter det iland så mycket tång ibland?

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

11. Varför flyter det iland så mycket tång ibland?

Ofta sker detta när det är varmt i vattnet och har regnat mycket. Då rinner mycket näringsämnen ut i havet via våra vattendrag och dräneringar. Näringen kommer till största del från jordbruk, skogsbruk, transporter och punktkällor såsom reningsverk, industrier, enskilda avlopp, dagvattenrör mm.

Kväve är det näringsämnet som leder till övergödning i havet. Finns det mycket kväve i havet leder det till en ökad produktion av växtplankton och fintrådiga alger. Sommartid kan detta överskott av kväve, leda till massförökning av växtplankton, det vill säga algblomning.

/link/001dea5e10a54025973ad2fdb98ab672.aspx?epslanguage=sv