JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Friluftsliv och motion / Badplatser / Havsbad / Rensning av tång / Frågor och svar om tånghantering / 13. Hur kan vi arbeta för att det ska bli mindre tång/alger på stranden?

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

13. Hur kan vi arbeta för att det ska bli mindre tång/alger på stranden?

Genom att minska mängden näringsämnen som kommer ut i våra vattendrag och i havet. Arbeta för att minska kväveutsläppen från jordbruket, skogsbruk, punktkällor såsom reningsverk, industrier, avlopp, dagvattenrör mm samt från transporter. Kommunen arbetar långsiktigt med att trygga och förbättra miljön genom tillsyn och planering bland annat.

/link/001dea5e10a54025973ad2fdb98ab672.aspx?epslanguage=sv