JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Friluftsliv och motion / Badplatser / Havsbad / Rensning av tång / Frågor och svar om tånghantering / 15. Hur mår havet?

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

15. Hur mår havet?

Laholmsbukten är en bukt i Kattegatt som har problem med övergödning. Det är många mänskliga faktorer som påverkar, inte bara lokalt och regionalt utan även globalt. Även om övergödningssituationen i kustvattnet har förbättrats minskar fortfarande syrgashalten i bottenvattnet. Laholmsbukten förbättras alltmer men uppnår ännu inte god ekologiskstatus i EU:s klassning enligt ramdirektivet för vatten. Badvattenkvaliteten bedöms dock oftast som god.

/link/001dea5e10a54025973ad2fdb98ab672.aspx?epslanguage=sv