JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Friluftsliv och motion / Badplatser / Havsbad / Rensning av tång / Frågor och svar om tånghantering / 8. Varför lägger ni inte tånghögarna högre upp på stranden eller i sanddynerna?

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

8. Varför lägger ni inte tånghögarna högre upp på stranden eller i sanddynerna?

Om tången läggs i sanddynerna eller högt upp i dynområdet ger det en gödslingseffekt som bidrar till att invasiva arter som vresros och andra icke önskvärda, kvävegynnande arter såsom mollor och skräppor får fäste i dynorna.

Vresros är en invasiv växt som inte får gynnas enligt EU-direktiv. Vresros växer snabbt och tar över stora områden och tränger undan den naturliga växtligheten med blommande örter och dyngräs. Vresros är taggig och ogenomtränglig vilket även gör det svårt att gå och vistas i området.

Sanddynerna och fördynerna är känsliga för skador och det är viktigt att de bevaras och kan bli större för att ge skydd vid stormar. Transporter och maskiner kan lätt skada befintliga dyner och försvåra för nya att bildas. Tånghögarna läggs därför utanför fördynen. Här ställs även soptunnorna för att de ska kunna tömmas utan att personalen kör i fördynen.

/link/001dea5e10a54025973ad2fdb98ab672.aspx?epslanguage=sv