Du är här: Start / Uppleva och göra / Friluftsliv och motion / Badplatser / Havsbad / Badvattnets kvalitet och vattenprover

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Badvattnets kvalitet och vattenprover

Förstora bilden - 69HZG66QZO1-o-1gl9mu.jpg

Enligt Naturvårdsverkets krav utförs regelbundna provtagningar av badvattnets kvalitet under badsäsongen. I Laholms kommun sker detta på tre platser längs med kusten:

  • Birger Pers väg i norra Mellbystrand
  • Ejdervägen i södra Mellbystrand
  • Fiskaregatan i Skummeslövsstrand

Under tiden 20 juni-20 augusti analyseras vattnet flertalet gånger. 

Vattenkvaliteten kan variera starkt, till exempel beroende på skiftningar i vädret, och varje enskild provtagning  utgör endast ett stickprov.

Resultaten sätts upp på informationstavlorna vid Birger Pers väg och Kolonivägen i Mellbystrand samt vid Stora Strandvägen i Skummeslövsstrand.

Resultatet kan också läsas på Sveriges officiella webbplats för badvattenprover. Länk till nationell badvattensida finns till höger.

Inom EU ska större offentliga badplatser registreras som EU-bad. I Sverige räknas bad med mer än 200 badande per dag i snitt som EU-bad. På dessa badplatser ställs krav på bl.a. badvattenkontroll och information till allmänheten enligt EU:s badvattendirektiv.

Längs med kusten tar vi regelbundet vattenprover under säsongen, med start i mitten av juni. Resultat kan läsas på  Sveriges officiella webbplats för badvattenprover. Proverna tas vid tre olika ställen utmed stranden, nämligen nedanför Birger Pers väg, Ejdervägen samt Fiskaregatan.

Bedömning av badvattnet

Efter genomförda provtagningar och genomsyn av prognoser bedöms badvattnets kvalité och graderas i tre nivåer, tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt.

  • Tjänligt är den bästa bedömning och gradering ett bad kan få. Det innbär att det är låga bakteriehalter och ett utmärkt badvatten. 
  • Tjänligt med anmärkning är den lägre graderingen som innebär att bakteriehalten är något förhöjd, men utan risk för sjukdom i samband med bad. Denna gradering är avsedd att ge information till övervakaren av badvattnet att vara observant på badvattnets kvalité genom ökad provtagning för upptäcka och åtgärda eventuella föroreningskällor.
  • Otjänligt är den lägsta graderingen och innebär höga halter av bakterier och rekommendationen är att avstå från bad när vattnet bedöms som otjänligt till dess att resultaten är tjänliga igen. Detta skyltas vid baden med skylten "Avrådan från bad".
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan granskad den 21 maj 2019