JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Friluftsliv och motion / Badplatser och stränder / Skötsel och anvisningar / Rensning av tång / Frågor och svar om tånghantering / 10. Varför kan ni inte köra bort tången från stranden?

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

10. Varför kan ni inte köra bort tången från stranden?

Vi har undersökt flera olika alternativ för hur tången kan hanteras. Tidigare lades tången på deponi men det är inte längre tillåtet. Det är inte heller tillåtet att köra bort tången från stranden för att sedan köra tillbaka det till hösten. För att föra bort tången från stranden behövs ett syfte, tex att använda den som jordförbättring på åkermark.

Om det finns någon lantbrukare som vill använda tången på sina marker är det fullt möjligt men kommunen har i dagsläget inget avtal med någon lantbrukare. Innan tången kan användas som gödning på åkermark ska den provtas för att ta reda på om den passar att sprida på åkermark. Tången kan ibland innehålla höga kadmiumhalter.

Vi har även utrett möjligheten att behandla tången som trädgårdsavfall för att kunna lägga på Ahla återvinningscentral där de tillverkar kompost. Men det är inte möjligt eftersom vi inte har tillstånd att lämna så stora mängder på Ahla.

Tidigare försök har gjorts med att använda tången för att göra biogas men det har kommit med för alldeles för mycket sand. En nackdel med att ta bort tång/alger från stranden är att mycket sand följer med. Sanden behövs för att kunna bygga upp nya och större sanddyner.

/link/001dea5e10a54025973ad2fdb98ab672.aspx?epslanguage=sv