JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Friluftsliv och motion / Badplatser och stränder / Skötsel och anvisningar / Rensning av tång / Frågor och svar om tånghantering / 11. Varför flyter det iland så mycket tång ibland?

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

11. Varför flyter det iland så mycket tång ibland?

Ofta sker detta när det är varmt i vattnet och har regnat mycket. Då rinner mycket näringsämnen ut i havet via våra vattendrag och dräneringar. Näringen kommer till största del från jordbruk, skogsbruk, transporter och punktkällor såsom reningsverk, industrier, enskilda avlopp, dagvattenrör mm.

Kväve är det näringsämnet som leder till övergödning i havet. Finns det mycket kväve i havet leder det till en ökad produktion av växtplankton och fintrådiga alger. Sommartid kan detta överskott av kväve, leda till massförökning av växtplankton, det vill säga algblomning.

/link/001dea5e10a54025973ad2fdb98ab672.aspx?epslanguage=sv