JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Friluftsliv och motion / Badplatser och stränder / Skötsel och anvisningar / Rensning av tång / Frågor och svar om tånghantering / 12. Om ni lägger tillbaka tången till vattenbrynet, bidrar inte det till en ökad övergödning då?

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

12. Om ni lägger tillbaka tången till vattenbrynet, bidrar inte det till en ökad övergödning då?

Att lägga tillbaka tången till hösten innebär en viss näringstillförsel men samtidigt är tången en del av det ekologiska kretsloppet. Insatser mot övergödning görs genom andra åtgärder såsom att minska utsläppen av kväve från jordbruk och genom att rena avloppsvattnet.

Laholms kommun är öppna för att arbeta med tången som en resurs och bevakar utvecklingen kring tånghantering.

/link/001dea5e10a54025973ad2fdb98ab672.aspx?epslanguage=sv