JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Friluftsliv och motion / Badplatser och stränder / Skötsel och anvisningar / Rensning av tång / Frågor och svar om tånghantering / 13. Hur kan vi arbeta för att det ska bli mindre tång/alger på stranden?

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

13. Hur kan vi arbeta för att det ska bli mindre tång/alger på stranden?

Genom att minska mängden näringsämnen som kommer ut i våra vattendrag och i havet. Arbeta för att minska kväveutsläppen från jordbruket, skogsbruk, punktkällor såsom reningsverk, industrier, avlopp, dagvattenrör mm samt från transporter. Kommunen arbetar långsiktigt med att trygga och förbättra miljön genom tillsyn och planering bland annat.

/link/001dea5e10a54025973ad2fdb98ab672.aspx?epslanguage=sv