JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Friluftsliv och motion / Badplatser och stränder / Skötsel och anvisningar / Rensning av tång / Frågor och svar om tånghantering / 15. Hur mår havet?

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

15. Hur mår havet?

Laholmsbukten är en bukt i Kattegatt som har problem med övergödning. Det är många mänskliga faktorer som påverkar, inte bara lokalt och regionalt utan även globalt. Även om övergödningssituationen i kustvattnet har förbättrats minskar fortfarande syrgashalten i bottenvattnet. Laholmsbukten förbättras alltmer men uppnår ännu inte god ekologiskstatus i EU:s klassning enligt ramdirektivet för vatten. Badvattenkvaliteten bedöms dock oftast som god.

/link/001dea5e10a54025973ad2fdb98ab672.aspx?epslanguage=sv