Du är här: Start / Uppleva & göra / Ortssidor

Ortssidor

Under våren 2003 införde .se-domänen nya regler för vem som kan registrera domännamn och vad som kan utgöra ett sådant. Numera kan alla registrera geografiska ord och ortsnamn som domännämn. Detta var tidigare förbehållet kommuner, län och landsting.

För att underlätta övergången fick kommunerna, via Svenska kommunförbundet, möjlighet att före de nya reglernas införande reservera ett antal domännamn. Utvecklings- och näringlivsnämnden i Laholms kommun bestämde sig därför för att "inteckna" ett 40-tal ortsnamn.

Tanken är att dessa webbplatser, som det "snickras" på lite här och var, skall ta tillvara hela ortens intresse och på så sätt stärka dess identitet och ortsbornas gemenskap. Ortssidorna blir också en möjlighet för företagare och föreningar att presentera sig.

Utvecklings- och näringslivsnämnden har satt upp särskilda regler för disponering av adresserna. Följs inte dessa har nämnden getts befogenhet att omedelbart stänga webbplatsen.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan granskad den 25 februari 2016