JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Ung i Laholm / Ungdomsforum

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Ungdomsforum

 

Ungdomsforum - vad är det?

Många politiska beslut påverkar direkt eller indirekt ungdomar. Men i många fall är deras möjligheter till påverkan begränsade. I Laholms kommun är politikerna angelägna om att ändra detta. Ett ungdomsforum har skapats och varit verksamt sedan år 2006. Det är en del av det ungdomsinflytande som finns i kommunen.

Minst fyra gånger om året träffas församlingens 15 representanter. De utses av elevråden på de tre högstadieskolorna i Våxtorp, Laholm och Veinge samt på Osbecksgymnasiet i Laholm.

En gång per termin anordnas även ett "öppet ungdomsforum" dit alla ungdomar i kommunen är välkomna. Tanken är att ge en möjlighet för alla att lämna synpunkter, förslag och ideér på hur man vill kommunen ska utvecklas. Många unga studerar på annan ort och genom det öppna ungdomsforum har man en möjlighet att tycka till. 

Ungdomsforumet leds av kommunfullmäktiges ordförande. Om andra politiker eller verksamhetschefer berörs av de ämnen som ungdomarna tar upp, kallas även de till mötena.

Ungdomskonferens LUPP

Årets ungdomskonferens behandlades resultatet från LUPP-enkäten som gjordes i årskurs 8 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet i hösten 2018. Det är en stor enkät som handlar om allt från skola till fritid, hälsa och inflytande. På konferensen analyserades resultaten och ungdomarna komma med förslag på åtgärder som sedan skickats till kommunstyrelsen. För mer information om LUPP-enkäten och ungdomskonferensen kontakta: sofia.larsson@laholm.se

LUPP

Vartannat år genomför Laholms kommun LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Alla i årskurs 8 på högstadiet och i årskurs 2 på gymansiet svarar på den. Den har frågor om skola, fritid, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid.  Rapporten från LUPP 2018 finns att läsa till höger. 

Plan för dialog med unga

We want youth!

På kommunfullmäktige den 28 juni 2011 antogs den plan för dialog och inflytande för unga i kommunen som hade arbetats fram sedan konferensen den 19 november 2010. Den reviderades 2016.

Planen innehåller en deklaration av vad politikerna lovar unga och även vad man förväntar sig av unga i gengäld, samt en sida om hur detta ska genomföras. Bland annat ska en årlig konferens hållas i februari-mars varje år där era åsikter ska komma fram och förslag läggas till kommunstyrelsen. Läs planen till höger.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sofia Larsson
Sidan granskad den 24 juli 2019