JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Ung i Laholm / Ungdomsforum

Ungdomsforum

Elevrådsläger 2022

Ungdomsforum - vad är det?

Många politiska beslut påverkar direkt eller indirekt ungdomar. Men i många fall är deras möjligheter till påverkan begränsade. I Laholms kommun är politikerna angelägna om att ändra detta. Ett ungdomsforum har skapats och varit verksamt sedan år 2006. Det är en del av det ungdomsinflytande som finns i kommunen.

Minst fyra gånger om året ska församlingens 15 representanter träffas, och vanligtvis ses Ungdomsforum en gång i månden under skolterminerna. Representanterna utses av elevråden på de tre högstadieskolorna i Våxtorp, Laholm och Veinge samt på Osbecksgymnasiet i Laholm.

Ungdomsforumet leds av kommunfullmäktiges ordförande. Om andra politiker eller verksamhetschefer berörs av de ämnen som ungdomarna tar upp, kallas även de till mötena.

Ungdomsforum hade sitt hundrade möte den 5 december 2022, något som uppmärksammades stort i lokal tidningar och på kommunens webb

Ungdomskonferens 2023 - Öka gemenskapen

                     

Varje år anordnas en ungdomskonferens för cirka 50 personer, varav majoriteten är ungdomar mellan 13-20 år. Ungdomsforum bestämmer tema och i år är det "Öka gemenskapen i Laholms kommun". Konferensen hålls:

Den 30 mars

På Gullbrannagården i Eldsberga

Kl. 8.30-15.30

Om du som ungdom vill vara med anmäler du dig senast den 27 mars här. 

Ni får skjuts från skolorna till konferensen och tillbaka. Under dagen kommer ni få fakta och inspiration kring inkludering, segregation och gemenskap. Ni kommer även att arbeta i grupper med idéer och förslag som kan öka gemenskapen. Förslagen från konferens skickas sedan till kommunstyrelsen som sen ber alla andra nämnder att svara på ungdomarnas förslag. 

Förra årets konferens handlade om ungas psykiska hälsa och rapporten från den kan ni läsa här

Idépengar för unga

Unga från åk 7 på högstadiet till åk 3 på gymnasiet kan söka idépengar för att göra roliga saker med andra unga på fritiden.

Du kan läsa mer om vad som gäller för de pengarna och söka direkt här: Sök idépengar.  

200 000 skäl att göra din röst hörd

Kommunstyrelsen har bestämt att den demokratiprocess för barn och unga som testades 2021 blir permanent. Det betyder att ni och ert elevråd, skola, fritids, fritidsgård och Aktivitetshus kan vara med och söka pengar från de 200 000 kronor som finns.

Pengarna ska gå till att öka trivseln och göra det roligare för barn och ungdomar på era ställen. Grupper med elever från förskoleklass till årskurs 9 kan ansöka om pengarna. 

Läs mer om hur ni söker för 2023. 

LUPP

Laholms kommun genomför LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Alla i årskurs 8 på högstadiet och i årskurs 2 på gymnasiet svarar på den. Den har frågor om skola, fritid, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid.  Rapporten från LUPP 2020 och även rapporten från 2018 finns till höger att ladda ner. LUPP-enkäten ska genomföras nästa gång hösten 2024.  

Plan för dialog med unga

På kommunfullmäktige den 28 juni 2011 antogs den plan för dialog och inflytande med unga i kommunen som hade arbetats fram sedan konferensen den 19 november 2010. Den reviderades senast i april 2022.

Planen innehåller en deklaration av vad politikerna lovar unga och även vad man förväntar sig av unga i gengäld, samt en sida om hur detta ska genomföras. Bland annat ska en årlig konferens hållas i mars varje år där era åsikter ska komma fram och förslag läggas till kommunstyrelsen. Läs planen här .

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sofia Larsson
Sidan granskad den 24 juli 2019