JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Uppleva och göra / Ung i Laholm / Ungdomsforum

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Ungdomsforum

 

Ungdomsforum - vad är det?

Många politiska beslut påverkar direkt eller indirekt ungdomar. Men i många fall är deras möjligheter till påverkan begränsade. I Laholms kommun är politikerna angelägna om att ändra detta. Ett ungdomsforum har skapats och varit verksamt sedan år 2006. Det är en del av det ungdomsinflytande som finns i kommunen.

Minst fyra gånger om året träffas församlingens 15 representanter. De utses av elevråden på de tre högstadieskolorna i Våxtorp, Laholm och Veinge samt på Osbecksgymnasiet i Laholm.

En gång per termin anordnas även ett "öppet ungdomsforum" dit alla ungdomar i kommunen är välkomna. Tanken är att ge en möjlighet för alla att lämna synpunkter, förslag och ideér på hur man vill kommunen ska utvecklas. Många unga studerar på annan ort och genom det öppna ungdomsforum har man en möjlighet att tycka till. 

Ungdomsforumet leds av kommunfullmäktiges ordförande. Om andra politiker eller verksamhetschefer berörs av de ämnen som ungdomarna tar upp, kallas även de till mötena.

200 000 skäl att göra din röst hörd

Kommunstyrelsen har avsatt 200 000 kr för elevråd mellan åk F-9 att söka. Även grupper från fritidsgårdar och Aktivitetshus kan söka. De har haft har fram till den 3 maj att söka och ansöka och nu kommer kommunledningen och Ungdomsforum att konferera för att sedan ha ett möte i höst där pengarna delas ut. Mer info om pengarna hittar ni till höger.  

LUPP

Vartannat år genomför Laholms kommun LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Alla i årskurs 8 på högstadiet och i årskurs 2 på gymansiet svarar på den. Den har frågor om skola, fritid, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid.  Rapporten från LUPP 2020 och även rapporten från 2018.  

Plan för dialog med unga

We want youth!

På kommunfullmäktige den 28 juni 2011 antogs den plan för dialog och inflytande för unga i kommunen som hade arbetats fram sedan konferensen den 19 november 2010. Den reviderades 2016 och 2018.

Planen innehåller en deklaration av vad politikerna lovar unga och även vad man förväntar sig av unga i gengäld, samt en sida om hur detta ska genomföras. Bland annat ska en årlig konferens hållas i februari-mars varje år där era åsikter ska komma fram och förslag läggas till kommunstyrelsen. Läs planen till höger.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sofia Larsson
Sidan granskad den 24 juli 2019