JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Verktyg / Söksida

Sök

Visa enbart träffar på:

33 träffartorghandel inom hela webbplatsen

 • Torghandel och cirkus

  2021-05-06kommunal mark kan hyras ut för till exempel cirkus och andra arrangemang. Även vid dessa tillfällen tas en avgift ut. Torghandel - Det finns både fasta och tillfälliga torgplatser att hyra ...

 • Tillstånd

  2015-06-16Tillstånd - Vissa verksamheter och aktiviteter i Laholms kommun ... torghandel, servering av alkoholhaltiga drycker och parkeringstillstånd. Här intill hittar du de vanligaste tillstånden. Som företagare är det möjligt att du behöver tillstånd ...

 • Miljonsatsning i Skummeslöv - nu i hamn

  2021-02-02Miljonsatsning i Skummeslöv - nu i hamn - Publicerad 01 juli 2020 Skummeslövs centrum har förändrats ... Torghandel - Framför den nybyggda fastigheten intill korset, med vårdcentral i markplanet och lägenheter på ovanvåningen, finns en öppen yta ...

 • Granskningsrapport styrdokument, slutgiltig

  2014-06-16KOMMUNREVISIONEN - Granskningsrapport - Kommunens hantering av styrdokument - Kristian Hafskjär - 2012-05-29 - Sammanfattning - Motivet till ... torghandel regler tomtkö medgivande sponsring taxor och avgifter färdtjänst strategi energistrategi bestämmelse ...

 • Ksnamndsplan

  2017-08-11Kommunstyrelsen Nämndsplan 2018 Uppdaterad efter kommunfullmäktiges beslut ... torghandel och liknande förbättras. - Investeringsram gata - Aktuella investeringar i infrastrukturen samlas i en ram med en mängd olika delprojekt. - Förnyelse stadskärnan ...

 • Nyhetsbrev september 2021

  2021-10-19Nyhetsbrev Föreningsliv Laholm September 2021 Härliga höst, äntligen är du här ... torghandel i - centrum och om man vill får man gärna boka en torgplats - för föreningen. Platsen kostar 100 kr och anmälan sker - direkt till handelsutvecklare ...

 • Bevarandeplan-1997

  2022-05-11Bevarandeplan KULTURHISTORISK INVENTERING Mellbystrand, Skummeslövsstrand, Skottorp LANDSANTIKVARIEN, Halland s ... torghandel, affårer, mejerivaruförsäljning, taxi, telegraf, cafeer, kiosker, charkuteriaffår, pensionat och - restaurang. Till denna ...

 • KSprotokoll

  2020-11-13Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-11-10 § Ärendelista  ... torghandel, Laholms kommun § 211 Dnr 2020-000054 Översyn av reglemente för Pensionärsrådet och Funktionsrättsrådet § 212 Dnr 2020-000036 Grannhörande angående ändrad användning ...

 • KFprotokoll

  2020-11-30Kommunfullmäktige - Sammanträdesdatum - 2020-11-24 - § Ärendelista - Â ... torghandel, Laholms kommun § 107 Dnr 2020-000345 Ändringar i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Laholms kommun § 108 Dnr 2020-000293 Ändringar i avgifter för ...

 • Laholms kommuns författningssamling

  2022-06-091.3 1(6) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Laholms kommun; - antagna ... torghandel gäller också kom- munens föreskrifter om torghandel. - 3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen samt följande bestämmelser - i dessa föreskrifter ...