JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Verktyg / Söksida

Sök

Visa enbart träffar på:

33 träffartorghandel inom hela webbplatsen

 • Laholms kommuns författningssamling

  2021-02-241.3 1(6) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Laholms kommun; antagna ... torghandel gäller också kom- munens föreskrifter om torghandel. 3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen samt följande bestämmelser i dessa föreskrifter skall ...

 • Bilaga-2-gestaltningsprogram

  2022-02-240 Gestaltningsprogram Mellbystrands centrum 2020-01-16 1 Innehållsförteckning Inledning 2 ... torghandel, - butiker, kiosker och nöjesliv. Detta område fungerade som mötesplats, med Kustvägen som huvudled - in mot centrum. En centrummiljö som sakta ...

 • Laholms kommuns författningssamling

  2020-12-302.1 1(2) Avgifter för användning av offentlig plats; antagen ... Torghandel på Stortorget, Laholm Avgift Fast saluplats, 3x6 m 4 000 kr/år El-anslutning 1 st enfas, inkl. förbrukning 1 000 kr/år 16A, inkl förbrukning 5 000 kr/år 32A, inkl förbrukning ...

 • KFprotokoll

  2016-12-05Kommunfullmäktige - Sammanträdesdatum - 2016-11-29 - § Ärendelista - Â ... torghandeln § 128 Dnr 2013-000262 Program för strategisk IT § 129 Dnr 2016-000317 Renhållningstaxa § 130 Dnr 2016-000336 Taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning ...

 • Handlingar

  2022-02-24Miljö- och byggnadsnämnden (beslut 2018-06-20) Samhällsbyggnadskontoret ... torghandel inom programområdet på grusytan som ligger parallellt med - Kustvägen i programområdets mitt. Stadsbild och kulturmiljö Programområdet ligger i ett område ...

 • Handlingar

  2021-03-09Samhällsbyggnadskontoret Humlegången 6 312 80 Laholm Växel: 0430 ... torghandel inom programområdet på grusytan som ligger parallellt med - Kustvägen i programområdets mitt. Stadsbild och kulturmiljö Programområdet ligger i ett område som sedan ...

 • Laholms kommun

  2017-05-17SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet ... torghandel men att stadskärnas småskalighet - ska bevaras. Trafiksituation upplevs idag som rörig och otrygg. - Synpunkter och förslag om utvecklingen av ...

 • Handlingar

  2022-02-24Byggnadsenheten Humlegången 6 312 80 Laholm Växel: 0430 ... torghandel, kollektivtrafik eller serveringar. Även komplement som behövs för - torgets funktion ingår, som kiosker, hållplatsskydd, parkeringsplatser eller toaletter. Dessa komplement ...

 • Knared-vision slutversion 20190203 webb

  2019-03-07Utvecklingsprogram - för Knäred 2035 Laholms kommun Styrdokument i Laholms kommun Utvecklingsprogram för Knäred ... torghandel och andra evenemang. Lekplats En central lekplats utvecklas, för att stärka kvaliteten och funktionen i centrum och locka ...

 • Utvecklingsprogram-for-knared-2035

  2018-10-05Utvecklingsprogram - för Knäred 2035 Laholms kommun Styrdokument i Laholms kommun Utvecklingsprogram för ... torghandel och andra evenemang. Lekplats En central lekplats utvecklas, för att stärka kvaliteten och funktionen i centrum och locka fler ...