Sök Kontakt

Avfall och återvinning

Här börjar innehållet.

Avfall och återvinning

Avfall och återvinning är ett stort område som berör oss alla på ett eller annat sätt.
Du kan enkelt bidra till en bättre miljö genom att sortera ditt avfall och genom att lämna in saker till återbruk.
Ännu bättre för både klimatet och miljön är att vi minskar mängden avfall.