Sök Kontakt

Husdjur

Är du orolig att ett djur far illa ska du kontakta Länsstyrelsens djurskyddsenhet. Det är viktigt att Länsstyrelsen får direkt kontakt med den som informerar eftersom de kan ha följdfrågor.

Du når Länsstyrelsen på: 010-224 30 00