Sök Kontakt


Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm.

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats.

Så överklagar du ett beslut Pdf, 31.2 kB.

Tillkännagivanden och underrättelser

Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2024 Pdf, 251.2 kB.

Grannhörande

Samhällsbyggnadsnämnden i Laholms kommun har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av telemast och teknikbod för utbyggnad av allmänna mobilnätet på fastigheten Mellby 1:81.

Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 25 § ge grannar m.fl. tillfälle att yttra sig över ansökan.

Anledningen till grannhörandet är att ansökan avviker från gällande detaljplan avseende markens användning – telemasten och teknikbod placeras på allmän plats avsedd för natur.

Innan ansökan prövas ges härmed möjlighet att lämna synpunkter. Önskar du ta del av handlingarna och yttra dig kan du höra av dig till samhällsbyggnadsnämnden:

Samhällsbyggnadsnämnden, Laholms kommun, 312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Var tydlig med vad din synpunkt avser.
Yttrande skall ha inkommit senast den 2 maj 2024.

/SAMHALLSBYGGNADSNÄMNDEN

Justerade protokoll

Instans

Sammanträdes-
datum

Anslaget
från och med

Anslaget
till och med

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2024-04-092024-04-122024-05-12

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott Pdf, 617 kB.

2024-04-092024-04-122024-05-03

Kommunstyrelsens ledningsutskott Pdf, 869.8 kB.

2024-04-092024-04-122024-05-03

Socialnämndens beredningsutskott

2024-04-092024-04-102024-05-02

Samordningsförbundet i Halland

2024-03-082024-04-082024-05-06

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2024-03-282024-03-292024-04-21

Utbildningsnämnden Pdf, 164.2 kB.

2024-03-272024-03-292024-04-21

Kommunfullmäktige Pdf, 367.9 kB.

2024-03-262024-03-282024-04-18

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott Pdf, 172.8 kB.

2024-03-262024-03-282024-04-18

Samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 238.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2024-03-192024-03-262024-04-17

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2024-03-252024-03-262024-04-24

Socialnämnden Pdf, 237.7 kB.

2024-03-192024-03-222024-04-15

Kultur- och folkhälsonämnden Pdf, 154.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2024-03-182024-03-212024-04-12

Utbildningsnämndens beredningsutskott

2024-03-202024-04-212024-04-13

Kultur- och folkhälsonämndens beredningsutskott

2024-03-112024-03-122024-04-12

Kommunstyrelsen Pdf, 331.2 kB.

2024-03-122024-03-152024-04-05

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2024-03-052024-03-122024-04-10

Utbildningsnämnden Pdf, 100.1 kB.

2024-03-072024-03-082024-03-31

Valnämnden

2024-02-282024-03-062024-03-28

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel

2024-02-212024-03-062024-03-28

Kommunstyrelsens ledningsutskott Pdf, 310.9 kB.

2024-03-052024-03-072024-03-28

Socialnämndens beredningsutskott

2024-03-052024-03-062024-03-28

Kommunfullmäktige Pdf, 373.3 kB.

2024-02-272024-03-012024-03-22

Utbildningsnämnden Pdf, 143 kB.

2024-02-282024-03-012024-03-23

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2024-02-272024-02-282024-03-22

Nämnden för Överförmyndare i samverkan - Mottagningstider 2024

Nämnden för överförmyndare i samverkan har följande öppettider:
Måndag-torsdag kl. 08.00-17.00 och fredag kl. 08.00-16.00
Då receptionen är öppen kan allmänheten lämna handlingar och begära att få ut allmänna handlingar, få förvaltarfrihetsbevis och få hjälp med frågor om blanketter samt informationsmaterial. Receptionen bemannas av personal från kommunens kontaktcenter, Halmstad Direkt.
Besök hos handläggare på överförmyndarkansliet bokas genom kontaktcenter Halmstad Direkt. Överförmyndarkansliet tar emot bokade besök i Halmstad, Hyltebruk, Laholm och Båstad.
Kontaktuppgifter:

035 – 13 70 00

direkt@halmstad.se

Besöksadress: Kyrkogatan 5, Rådhuset vid Stora torg i Halmstad.

Mer information hittar du på Halmstads kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: