Sök Kontakt

Marklov

Det kan krävas marklov om du ska ta ner träd, förändra markens genomsläpplighet eller förändra marknivån mer än 0,5 meter.

När marklov kan krävas:

 • Du ska höja eller sänka marknivån mer än 0,5 meter och din fastighet ligger inom planlagt område.
 • Du ska ta ner ett träd och det framgår av detaljplanen att detta kräver lov.
 • Du ska förändra marken på din fastighet så dess genomsläpplighet minskar och det framgår av detaljplan att detta kräver lov.

Undantag från marklov:

 • Din fastighet ligger utanför planlagt område.
 • Markförändringen är mindre än 0,5 meter.
 • Det framgår av gällande detaljplan att marklov inte krävs.

Avgift

 • Marklov för markförändring på fastighet med en- eller tvåbostadshus:
  cirka 1 500 kronor.
 • Marklov för trädfällning på fastighet med en- eller tvåbostadshus:
  cirka 1 500 kronor/träd.

Avgifter för kommunicering samt eventuella kostnadsbelagda kartor tillkommer.

Handlingar

Vid ansökan om marklov krävs en situationsplan som redovisar gamla och nya höjder på fastigheten. Om åtgärden innebär stora nivåskillnader på fastigheten bör ärendet kompletteras med en sektionsritning.

Bygglovshandläggare telefontid måndag - torsdag 10-12
0430-267 48
Administrationen telefon 0430-152 80, måndag - torsdag 08.30-10.00 samt 13.30-16.00

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan