Sök Kontakt

Extra anpassningar och särskilt stöd

Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. När stöd behövs kan det se ut på olika sätt med utgångspunkt från behovet. En elev behöver inte ha någon diagnos för att ha rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd.

Extra anpassningar

Skolan ska genomföra individuella anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, om en elev behöver det. Det kallas för extra anpassningar och kan exempelvis vara hjälp att planera och strukturera ett schema över skoldagen, extra tydliga instruktioner, anpassade läromedel och en speciallärare som arbetar med eleven under en viss tid. Om anpassningarna inte är tillräckliga ska rektor utreda om eleven har rätt till särskilt stöd.

Särskilt stöd och åtgärdsprogram

Om utredningen visar att eleven har behov av särskilt stöd, beslutar rektor om särskilt stöd. Särskilt stöd dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Du som är vårdnadshavare ska, tillsammans med ditt barn, ges möjlighet att delta i arbetet med både utredning och åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogrammet är till för att planera och utveckla den pedagogiska verksamheten för eleven. I programmet står vilka behov eleven har, hur skolan ska tillgodose behoven (särskilt stöd) och hur skolan ska följa upp och utvärdera åtgärderna.

Stöd för nyanlända

Om en nyanländ elev inte klarar uppsatta mål och behöver stöd i undervisningen i olika ämnen, kan eleven få studiehandledning på sitt modersmål. Rektor på skolan beslutar om en elev ska få studiehandledning som extra stöd, för att kunna följa med i undervisningen.

Prata med mentor eller rektor

Är du som vårdnadshavare orolig över att ditt barn har svårigheter med skolarbetet? För att prata om detta ska du i första hand kontakta skolan, till exempel ditt barns mentor eller skolans rektor.

Mer information om rätt hjälp i skolan:

Rätt att få rätt hjälp i skolan - Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Du hittar kontaktuppgifter till skolorna på deras respektive sidor.

Grundskolor i Laholm

Osbecksgymnasiet

 

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan