Sök Kontakt


Cisterner

Innan du installerar en cistern ska den anmälas till miljöenheten. Du ska även anmäla när den tas ur bruk. Beroende på vad den ska innehålla kan du även behöva anmäla den till räddningstjänsten.


Besiktning ska ske av ackrediterat kontrollorgan var sjätte eller tolfte år, beroende på vilken typ av cistern det är.

Cisterner ska stå på en lämplig plats och ifall det behövs ska det finnas påkörningsskydd. Ifall det skulle uppstå en läcka, till exempel vid påfyllning eller skada på cisternen, är det viktigt att innehållet inte kan nå dricksvattenbrunnar, dagvattenbrunnar eller vattendrag. Investera i beredskap så som tättingar till brunnar och absorbent för att samla upp spill.

Om cisternen ska stå inom vattenskyddområde behövs tillstånd sökas och cisternen ska då ha ett sekundärt skydd i form av invallning. Invallningen ska kunna samla upp innehållet ifall cisternen går sönder och behöver därför vara tät och tillräckligt stor.

En cistern som ska tas ur bruk ska rengöras och antingen skrotas eller pluggas igen, och själva skrotningen ska anmälas till miljöenheten.

Angelica Pantzar
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0430-151 46

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: