Sök Kontakt

Skolnärvaro

Alla barn i Sverige har rätt att lyckas i skolan. Forskning visar att elever som mår bra och känner sig trygga och delaktiga i skolan har bättre förutsättningar för utveckling och lärande. Varje elev ska få det stöd och den stimulans de behöver för att lyckas i skola har bättre förutsättningar att må bra. Genom tidiga insatser och systematiskt arbete i att främja närvaro kan skolor motverka frånvaro.

Vi har en rutin som säger att skola ska reagera tidigt. Vid 10% frånvaro, eller mer under en månad, ska mentor ta kontakt med dig som vårdnadshavare kring ditt barns frånvaro. Läraren har även samtal med eleven.

Utredning vid längre frånvaro

Om en elev i grundskolan är frånvarande en längre tid eller vid upprepade tillfällen ska skolan utreda vad frånvaron beror på, eftersom barn omfattas av skolplikt. Vid utredning ska du som elev och du som vårdnadshavare involveras för att skapa en gemensam bild med skolan. Utredningens syfte att undersöka vilka orsaker det finns till frånvaron så att åtgärder kan planeras inför att motverka risker till frånvaro samt främja närvaro.

Skolan ska systematiskt och regelbundet arbeta för att främja skolnärvaro och förebygga frånvaro.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan