Sök Kontakt

Tillstånd och regler

Här kan du ansöka om torgplats och läsa om vad som gäller om du vill använda en offentlig plats för till exempel ett evenemang.

Torghandel

Laholms kommun har ändrat sitt regelverk kring avgifter för användning av offentlig plats offentlig taxa och torgplatser. De nya reglerna förväntas träda i kraft den 1 mars 2024.

Läs om reglerna i Laholms kommuns författningssamling LFS 2.1 och 1.5

Boka torghandelsplats

Vi arbetar med en e-tjänst för bokning av torgplatser. Den kommer att lanseras under första halvan av 2024. Till dess bokar du din torgplats via blankett som du fyller i och skickar till

Samhällsbyggnadsnämnden

Blankett Ansökan fast torgplats Pdf, 126.9 kB.

De tillfälliga platserna kontrolleras av torgvärd, som samlar in dina uppgifter på plats. Efter kl. 08:00 på morgonen kan du som tillfällig torghandlare välja en ledig plats. Skulle du under försäljningsdagen inte komma i kontakt med en torgvärd, maila då efteråt till samhallsbyggnadsnämnden och skriv dina faktura- och kontaktuppgifter, samt vilken dag du varit på plats.

Se gärna Laholms kommuns författningssamling angående de lokala ordningsföreskrifterna gällande torghandel i Laholms kommun.

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Fakta om fasta torgplatser och dagplatser

Stortorget i Laholm och Strandtorget i Mellbystrand

 • Kommunen tillhandahåller el till några av platserna.
 • Avfallshantering läser du om i LFS 1.5 och vid frågor tar du kontakt med avfallsenheten på Laholms kommun.
 • Kostnader för hyra och el framgår i LFS 2.1
 • Regelverk kring försäljning av livsmedel kan kräva godkännande från kommunens miljöenhet.
 • Anmälan om fast plats gör du via ansökningsblankett.
 • Dagplats anmäls till torgvärd efter kl.08:00 och plats tilldelas i mån av plats.

Kommer du inte i kontakt med torgvärd under dagen meddelar du i efterhand samhällsbyggnadsnämnden via mejl till deras funktionsbrevlåda.
Berätta var du stått och dina faktureringsuppgifter.

Ansökan fast torgplats Pdf, 126.9 kB.

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Fakta om säsongsplatser på stranden

Stora Strandvägen, Kolonivägen och Birger Pers väg

 • Ansökan om säsongsplats skickas in till polisen.
 • Kommunen tillhandahåller el, vatten och avlopp till några platser.
  Beskriv i ansökan om du önskar el, vatten och avlopp. Notera begränsad tillgång till vatten och avlopp.
 • Avfallshantering läser du om i LFS 1.5 och vid frågor tar du kontakt med avfallsenheten på Laholms kommun.
 • Kostnader för hyra, el, vatten och spill framgår av LFS 2.1.
 • Du sökande som behöver köra till/från säsongsplatsen i samband med leveranser med mera ska ansöka om dispens från terrängkörningslagen hos Länsstyrelsen i Halland. Tillstånd kan även krävas av markägaren för att framföra fordon på stranden.

Karta - Säsongsplats Birger Pers väg Pdf, 1002.9 kB.

Karta - Säsongsplats Kolonivägen Pdf, 827.5 kB.

Karta - Säsongsplats Stora Strandvägen Pdf, 1022.5 kB.

Blankett för ansökan om säsongsplats på stranden Pdf, 129.3 kB.

Ansökningsblanketter på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Dispens från terrängkörningslagen - Ansökan hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Tillstånd för användande av offentlig plats

Kommunal mark kan hyras ut för till exempel cirkus, konsert, festival eller andra arrangemang. Då tar vi ut en avgift.

Ansökan om tillstånd att använda offentlig plats skickas till Polisen och du hittar dem här:

Ansökningsblanketter på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Avfallshantering

 • Innan du kan beställa kärl så måste alla tillstånd för din verksamhet vara klara.
 • Om kärlen behöver en särskild plats att stå på vid tömning, måste det även finnas tillstånd från markägaren.
 • Platsen där kärlen ska stå på tömningsdagen måste även vara godkänd av insamlingsentreprenören Ohlssons Landskrona.
 • Leveranstid för kärlen är två veckor, så tänk på att beställa i god tid innan du ska starta upp din tillfälliga verksamhet.
 • Tänk på att ditt tillstånd för uppställningsplats vid tömning kan ta längre tid än normalt. Speciellt på stranden kan det vara speciella omständigheter med plats och framkomlighet.

OBSERVERA
Från och med den 1 januari 2024 ska du som driver ett serveringsställe som säljer mat eller dryck i förpackningar och där gästen kan äta eller dricka på plats se till att gästen kan sortera sitt förpackningsavfall. Det gäller endast sådant förpackningsavfall som har uppstått på platsen. Förpackningarna ska sorteras ut i separata kärl; kartong för sig och plast för sig och så vidare.

Insamling av förpackningar från verksamheter är inte ett kommunalt ansvar och står verksamheten fritt att välja insamlingsentreprenör.

Även om dina gäster sorterar sitt avfall fel så är det du som driver verksamheten som är ansvarig för att avfallet till slut är korrekt sorterat.

Kravet på att erbjuda gästen möjlighet att sortera gäller inte om gästen endast har möjlighet att ta med sig maten (take-away). Kravet gäller inte heller serveringsställen utan sittplats, som till exempel food trucks, kaffevagnar och liknande mobila serveringsställen.

När du ringer och beställer dina kärl ska du kunna lämna följande information:

 • Vilket avfallsslag du ska samla in
 • Storlek på kärlen
 • Hur ofta kärlen ska tömmas
 • Adress/plats där kärlen ska stå vid tömning

Avfallstaxa för information om kostnader och abonnemang Pdf, 352 kB.

Kontakt för avfallshantering

0430-153 42

Knappval 1 - Placering av kärl på tömningsdagen
Ohlssons Landskrona, måndag-fredag kl.8-16
laholm.renhallning@ohlssons.se

Knappval 3 - Beställning av kärl
Laholms kommun, måndag-fredag kl.9–12
avfallsservice@laholm.se

 

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan